Članek: Kako zaposliti tujca?

Avtor — 22.10.2013
V tem članku bomo predstavili postopek in pogoje pri zaposlitvi tujega delavca. Nekateri tuji delavci v Sloveniji ne potrebujejo posebnega dovoljenja za zaposlitev, saj Evropska unija izrecno zahteva spoštovanje svoboščin kot je na primer prost dostop do trga dela.
Članek: Kako zaposliti tujca?

Članek: Kako zaposliti tujca? (Vir slike: sxc.hu)

Na podlagi katerih dovoljenj lahko tujec dela v Sloveniji?

Tujec lahko v Sloveniji dela na podlagi osebnega delovnega dovoljenja, dovoljenja za zaposlitev in dovoljenja za delo. Tujcu je lahko za to časovno obdobje izdano samo eno delovno dovoljenje. Izjema od tega pravila velja za tujce z visokošolsko izobrazbo, ki lahko naenkrat pridobijo več dovoljenj.

Katero delo lahko tujec opravlja v Sloveniji?

Tujec z dovoljenjem za zaposlitev ali z dovoljenjem za delo sme v Sloveniji opravljati samo tisto delo, za katero mu je bilo izdano delovno dovoljenje, razen zastopnika, ki lahko opravlja vsa dela v okviru dejavnosti, za opravljanje katerih je delodajalec registriran.

V času veljavnosti dovoljenja za zaposlitev ni mogoča zaposlitev na drugem delovnem mestu ali skrajšanje polnega delovnega časa na čas, krajši od polnega, glede na razpisano prosto delovno mesto, na podlagi katerega je bilo izdano delovno dovoljenje.

Več si preberite v članku: Kako zaposliti tujca? >>


Oznake: , , ,