Članek: Obdavčitev d.o.o.

Avtor Maja Borštnik — 04.09.2012
Komentiraj!
Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je pravna oseba in je posledično obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Obdavčitev pravnih oseb ureja Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
Članek: Obdavčitev d.o.o.

Članek: Obdavčitev d.o.o. (Vir slike: sxc.hu)

Zavezanec za davek - rezident je d.o.o., ki ima v Sloveniji bodisi sedež bodisi kraj dejanskega poslovodstva. Rezident je obdavčen z DDPO od vseh prihodkov, ne glede na to, kje nastanejo (t.i. obdavčitev po svetovnem dohodku).

Družba, ki ne izpolnjuje pogojev za rezidentstvo (t.i. nerezident) pa je zavezana za plačilo DDPO le od tistih prihodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. ZDDPO-2 natančneje določa, kdaj se šteje, da imajo prihodki svoj vir v Sloveniji.

Davčno obdobje za odmero DDPO je koledarsko leto. Lahko pa zavezanec, ki ima poslovno leto drugačno od koledarskega leta, davčnemu organu sporoči, da bo njegovo davčno obdobje enako njegovemu poslovnemu letu. Zavezanec, ki se odloči za spremembo davčnega obdobja, slednjega naslednja tri leta ne more več spremeniti.

Osnova za obdavčitev je razlika med prihodki in odhodki d.o.o., ugotovljenimi v izkazu poslovnega izida d.o.o. Tako ugotovljeni prihodki oz. odhodki se nato v davčnem obračunu prilagajajo glede na to, ali so v skladu z ZDDPO-2 davčno priznani oz. nepriznani.

Več si preberite v članku Obdavčitev d.o.o. >>

Prijavi se na e-novice!