Članek: Obdavčitev z upoštevanjem norminiranih odhodkov

Avtor — 04.03.2013
Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se lahko odločijo zavezanci, katerih prihodki iz dejavnosti v davčnem letu pred ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ne presegajo 50 tisoč evrov.
Članek: Obdavčitev z upoštevanjem norminiranih odhodkov

Članek: Obdavčitev z upoštevanjem norminiranih odhodkov (Vir slike: sxc.hu)

Družbe lahko ugotavljajo davčno osnovo kot razliko med prihodki in 70-odstotnimi normiranimi odhodki, če njihovi prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, ne bodo presegli 50 tisoč evrov. Taka obdavčitev je namenjena za mikro družbe. Davčna stopnja za leto 2013 je 17-odstotna. Ker se upoštevajo normirani odhodki, nimamo možnosti upoštevanja davčnih olajšav. To pomeni, da ne moremo upoštevati olajšav za osnovna sredstva in preteklih davčnih izgub ter prenosa neizkoriščenih olajšav iz preteklih let.

Zasebniki prav tako lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 70-odstotnih normiranih odhodkov, če njihovi prihodki niso višji kot 50 tisoč evrov. Davčna stopnja je 20-odstotna in predstavlja dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se dobiček ne všteva v dohodnino. Zasebnik mora preiti nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, če bo presegel 50 tisoč evrov prihodkov, vendar šele po tem, ko bo v izkazu poslovnega izida izkazoval prihodke nad 50 tisoč evrov za dve leti zapored.

Več v članku: Obdavčitev z upoštevanjem norminiranih odhodkov >>

Sorodno in aktualno:


Oznake: , , , ,