Članek: Odlog plačila davka za podjetnike

Avtor — 16.09.2013
V trenutni gospodarski situaciji gospodarski subjekti med drugim vse težje izpolnjujejo tudi svoje davčne obveznosti do države. V ta namen je DURS pred kratkim na svoji spletni strani objavil informacijo o možnosti odloga plačila davčnih obveznosti.
Članek: Odlog plačila davka za podjetnike

Članek: Odlog plačila davka za podjetnike (Vir slike: sxc.hu)

Možnosti, ki jo ponujata 102. in 103. člen Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2), ni nova, vendar je postala bolj aktualna šele v zadnjih nekaj letih, ko so davčni zavezanci DURS dobesedno zasuli z vlogami za odlog oziroma obročno plačevanje davčnih obveznosti.

V osnovi gre za dve možnosti odloga oz. obročnega plačila davka, in sicer:

  • odlog oz. obročno plačevanje davka v primeru nastanka hujše gospodarske škode; ter
  • odlog oz. obročno plačevanje davka z zavarovanjem.

Davčni zavezanec, ki želi uveljavljati pravico do odloga ali obročnega plačevanja davka mora vložiti predpisan obrazec pri davčnem organu. Vlogo za odlog oz. obročno plačilo davka se predloži bodisi pisno bodisi preko sistema e-davki na posebej predpisanem obrazcu.

Za čas odloga oz. obročnega plačila se obračunajo obresti po referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu. V primeru odobrenega obročnega plačila in zamude s plačilom posameznega obroka, zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.

Več v članku: Odlog plačila davka za podjetnike >>


Oznake: , , ,