Članek: Spodbude za zaposlovanje mladih v letu 2013

Avtor — 19.08.2013
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) v drugem členu določa ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih za obdobje od 1. novembra letošnjega leta do konca naslednjega leta.
Članek: Spodbude za zaposlovanje mladih v letu 2013

Članek: Spodbude za zaposlovanje mladih v letu 2013 (Vir slike: sxc.hu)

Delodajalec, ki bo med 1. novembrom 2013 in 31. decembrom 2014 sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Torej delodajalec se lahko za naslednji dve leti izogne plačilu prispevkov, v kolikor za nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo od 30 let. Ta oseba pa mora biti vsaj 3 mesece pred zaposlitvijo prijavljena na Zavodu za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Takšna subvencija za delodajalce bo hkrati prispevala k udejanjanju ukrepa Pobuda za zaposlovanje mladih (Youth Employment Initiative, YEI, 2013), ki ga je sprejela Evropska komisija v okviru svežnja ukrepov za zaposlovanje mladih.

Kljub oprostitvi prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje bo zaposleni upravičen do enakega obsega pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca plačani.

Več v članku: Spodbude za zaposlovanje mladih v letu 2013 in 2014 >>

Oznake: , , ,