Članek: Spremembe Zakona o dohodnini v letu 2013

Avtor — 28.05.2013
V Uradnem listu RS, št. 94/12 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2L) RS, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2013.
Članek: Spremembe Zakona o dohodnini v letu 2013

Spremembe in novosti Zakona o dohodnini v letu 2013 (Vir slike: sxc.hu)

Spremembe glede opredelitve vira dohodka

ZDoh-2 določi, da imajo dohodki iz investicijskih skladov, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z odsvojitvijo investicijskih kuponov ali delnic, vir v Sloveniji, če je investicijski sklad oblikovan oziroma ustanovljen v Sloveniji, in sicer ne glede na vrsto investicijskega sklada in ne glede na to, kje je ustanovljena družba za upravljanje, ki investicijski sklad upravlja.

Spremembe na področju dohodka iz kapitala – obresti in dividende

Za obresti se po novem šteje tudi dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov katerega koli investicijskega sklada v obliki obresti, ne glede na to, kje je tak sklad oblikovan oziroma ustanovljen (v Sloveniji ali v tujini).

Spremembe na področju posebnih osebnih olajšav

Po novem se znižuje posebna osebna olajšava, ki se priznava rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, za dohodke za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda RS za zaposlovanje, ki opravlja posredovanje dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave (za leto 2012 v višini 3.228,45 evra), in sicer na 75 % zneska navedene splošne olajšave.

Več si preberite v članku: Spremembe in novosti Zakona o dohodnini v letu 2013 >>


Oznake: , , , ,