Članek: Tiha družba

Avtor — 20.06.2012
Tiha družba ni družba v pravem pomenu besede, saj nima lastnosti pravne osebe in ne nastopa samostojno v pravnem prometu. Tihi družbenik navzven ni znan, zato je še posebej primerna, kadar želi vlagatelj ostati anonimen.
Članek: Tiha družba

Tiha družba (t.d.) (Vir slike: sxc.hu)

Tiha družba ni samostojni pravni subjekt ampak gre za pogodbeno razmerje med tihim družbenikom in nosilcem tihe družbe. Nastane s pogodbo o ustanovitvi tihe družbe, na podlagi katere tihi družbenik s premoženjskim vložkom v podjetje drugega (nosilca tihe družbe) pridobi pravico do udeležbe na dobičku. Tiha družba je torej ustanovljena s ciljem po eni strani zagotoviti nosilcu tihe družbe nov kapital, tihi družbenik pa je v zameno udeležen na dobičku nosilca tihe družbe.

Pogodbe o ustanovitvi tihe družbe ni treba vpisati v sodni register – gre za razmerje izključno med tihim družbenikom in nosilcem tihe družbe, ki navzven ni razvidno.

Nosilec tihe družbe je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik (s.p.), tihi družbenik pa je lahko domača ali tuja pravna ali fizična oseba. V pravnem prometu lahko nastopa le nosilec tihe družbe, ki je izključni nosilec vseh pravic in obveznosti iz poslovanja. Nobenih ovir ni, da sklene nosilec tihe družbe pogodbo o tihi družbi z več tihimi družbeniki.

Več o tem si preberite v članku: Tiha družba (t.d.) >>


Oznake: , , , ,