Članek: Zaposlitev lastnika – direktorja v enoosebni družbi

Avtor — 08.04.2013
Novi Zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR-1), objavljen dne 13. 3. 2013, med drugim prinaša spremembe tudi na področju zaposlitev lastnikov-direktorjev enoosebnih družb in zavodov. Novi ZDR-1 bo v veljavo stopil s 13. aprilom 2013.
Članek: Zaposlitev lastnika - direktorja v enoosebni družbi

Zaposlitev lastnika – direktorja v enoosebni družbi (ZDR-1) (Vir slike: sxc.hu)

Prejšnji Zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR) ni izrecno urejal zaposlitve lastnikov enoosebnih družb in zavodov v družbah, ampak je zgolj na splošno določal, da poslovodna oseba lahko sklene z družbo pogodbo o zaposlitvi.

Vrhovno sodišče je v sodbi št. VIII Ips 167/2008 dne 19. 10. 2009 zavzelo stališče, da družbeniki enoosebnih družb za opravljanje poslovodne funkcije ne morejo biti v delovnem razmerju v družbi, katere lastniki so, ker med njima ne obstaja razmerje podrejenosti kot eno od bistvenih elementov delovnega razmerja.

Posledično lastniki-direktorji enoosebnih družb niso mogli biti vključeni v obvezna socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja (zavarovalna podlaga 01), ampak kot samozaposleni (zavarovalna podlaga 040).

Novi ZDR-1 je v 2. odst. 73. člena izrecno uredil vprašanje obstoja delovnega razmerja med lastnikom-direktorjem enoosebne družbe in družbo.

Več preberite v članku: Zaposlitev lastnika – direktorja v enoosebni družbi >>


Oznake: , , , ,