Davčna obravnava začasnega in občasnega dela upokojencev v letu 2014

Začasno in občasno delo upokojencem omogoča ponoven vstop na trg dela, s čimer ohranjajo družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje. Začasna in občasna dela upokojencem poleg pokojnine, na višino katere opravljanje takšnega dela ne vpliva, obetajo možnosti za dodatni zaslužek.
Davčna obravnava začasnega in občasnega dela upokojencev v letu 2014

Davki ter začasno in občasno delo upokojencev v 2014. (Vir slike: sxc.hu)

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela.

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. 

Zakon za upokojence določa naslednje omejitve:

  • začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu,
  • neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec,
  • urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov,
  • dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 eurov,
  • delo lahko upokojenec opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka. 

 Obveznosti delodajalca z davčnega vidika v letu 2014

Delodajalec mora obračunati ter plačati prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 odstotkov) ter pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (za januar le-ta znaša 4,58 evra, od februarja naprej se pa računa po formuli bruto x 0,53 odstotka). Drugi prispevki za obvezna socialna zavarovanja se ne plačujejo.

Akontacija dohodnine se izračuna od dohodka zmanjšanega za 10 % normiranih stroškov

Prispevek PIZ

Prispevek ZZ

25 %

8,85 %

Januar 2014 = 4,55 eur

Od februarja 2014 naprej = bruto x 0,53 %

V breme delojemalca

V breme delodajalca (osnova za izračun je dohodek)

Dohodek iz občasnega in začasnega dela se davčno obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, ki je zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov. Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna in plača od davčne osnove po 25 odstotni stopnji.

Upokojenci se morajo pri opravljanju začasnega ali občasnega dela zavarovati za posebne primere zavarovanja po 20. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (20/I (2) ZPIZ-2), zato mora delodajalec ob izplačilu dohodka obračunati in plačati prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 odstotka.

Upokojenci, ki opravljajo začasno ali občasno delo, so pri tem delu zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po 17. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (17 (12) ZZVZZ). Pravne in fizične osebe, pri katerih ti upokojenci delajo, plačujejo pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki v januarju 2014 znaša 4,58 evrov, od 1. februarja 2014 naprej pa se bo obračunal po formuli bruto znesek x 0,0053 (0,53 odstotka).

Skladno z Zakonom o urejanju trga dela se od 27. julija 2013 dalje ne plačuje več posebni davek na določene prejemke iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev.

Kako vpliva dohodek iz začasnega in občasnega dela na upokojenčevo pokojnino?

Delo preko pogodbe o začasnem in občasnem delu ne vpliva na upokojenčevo pokojnino.

Viri: 

  • Pojasnilo DURS: Davčna obravnava začasnega in občasnega dela upokojencev
  • Pojasnilo DURS: Ukinitev posebnega davka na določene prispevke v primeru začasnega in obasnega dela upokojencev
  • Pojasnilo DURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2014
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

03.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje