Spremembe pri DDV

Avtor — 26.01.2010

Spremenjena evropska zakonodaja je državam članicam zapovedala implementacijo večjega dela sprememb na področju spremembe DDV.

Spremembe pri DDV

Spremembe zakona o DDV.

Natalija Kunstek v članku Spremembe Zakona o DDV razloži vse aktualne spremembe na področju davka na dodano vrednost, ki so prišle v veljavo 1. januarja letos. 

Največja sprememba se je zgodila na področju obdavčitve storitev glede na kraj. Do sedaj je bilo splošno pravilo za določanje kraja
opravljene storitve kraj, kjer je
imel sedež izvajalec storitev. Z direktivo pa se je to sedaj spremenilo.

Pri opravljanju storitev osebam, ki niso davčni zavezanci,
sprememba DDV direktive ne spreminja splošnega pravila. Kraj opravljanja
storitev, ki jih prejme oseba, ki ni davčni zavezanec, je kraj, kjer ima
izvajalec storitev sedež svoje dejavnosti.

 

Podrobnejše informacije najdete v članku:

Spremembe Zakona o DDV >>


Oznake: