Davek od dohodkov pravnih oseb ostaja na 17 %

Davčna reforma, sprejeta l. 2006, je predvidevala postopno znižanje davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 25 % na 15 % do 2015. Po mnenju Ministrstva za finance RS luknja v proračunu ne omogoča takšnega znižanja, zato predlog novele ZDDPO določa zamrznitev davčne stopnje na 17 %.
Davek od dohodkov pravnih oseb ostaja na 17 %

Davek od dohodkov pravnih oseb ostaja na 17 %. (Vir slike: sxc.hu)

Razlogi za sprejem novele zakona

Namen davčne reforme iz leta 2006 v zvezi z davčno stopnjo je bil predvsem zagotoviti dodatna prosta sredstva zlasti tistemu delu gospodarstva, ki v oteženih gospodarskih razmerah posluje pozitivno, in s tem omogočiti, da ta dodatna sredstva usmeri v povečanje gospodarske aktivnosti.

Zaradi poslabšanja javnofinančnega položaja Slovenije in pesimističnih napovedi gospodarske rasti za leto 2013 je vlada začela iskati nove oziroma dodatne javnofinančne vire. Nadalje so bila v luči globalnega dogajanja na ekonomskem in finančnem področju oblikovana priporočila mednarodnih organizacij, kot je npr. OECD, da bi Slovenija morala razmisliti o zaustavitvi zniževanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, saj je davčna osnova okrnjena, zlasti kot posledica davčnih olajšav, ki so se s prejšnjo novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb RS (ZDDPO-2H) povišale.

V pomladanski (2013) napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj RS (UMAR) je ugotovljeno, da se je gospodarska aktivnost v Sloveniji po dveh letih skromne rasti v letu 2012 znižala za 2,3 %. Kot glavni razlog za zniževanje gospodarske aktivnosti je izpostavljen izrazit padec domače potrošnje. Poleg navedenega so se obeti gospodarske rasti za Republiko Slovenijo za leto 2013 v zadnjih mesecih izrazito poslabšali. UMAR, Banka Slovenije in tudi Evropska komisija v zadnjih napovedih predvidevajo, da bo obseg krčenja slovenskega gospodarstva v letu 2013 višji od predhodno predvidenega in da bo predvidena rast slovenskega gospodarstva v letu 2014 šibkejša, kot je bilo predhodno predvideno. V primeru uresničitev tovrstnih napovedi bo to neposredno vplivalo na povišanje javnofinančnega primanjkljaja in na povišanje javnega dolga.

Primerjava z nekaterimi drugimi članicami EU

Davek od dohodkov pravnih oseb je na Nizozemskem odvisen od višine dobička. Na dobiček v višini 200.000 EUR ali manj se davek plača po stopnji 20 %, presežek dobička pa je obdavčen po stopnji 25 %. Splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb na Češkem znaša 19 %. Dobiček investicijskih skladov, vzajemnih skladov in pokojninskih skladov, vključno s kvalificiranimi skladi s sedežem v drugih državah članicah EU, na Norveškem in v Islandiji, je obdavčen po posebni stopnji v višini 5 % (0 % od 1. januarja 2015).

Finančne posledice

Na finančnem ministrstvu ocenjujejo, da bo zamrznitev davčne stopnje ob upoštevanju makroekonomskih razmer v prihodnjem letu državnemu proračunu prinesla za približno 22 milijonov evrov več prihodkov, v letu 2015 pa še dodatnih 25 milijonov evrov.

Oceno finančnih posledic predlagane spremembe davčne stopnje je ministrstvo pripravilo na preliminarnih podatkih iz obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012. Učinek na prihodke v državnem proračunu, merjen po denarnem toku, se pokaže s približno enomesečnim zamikom, kar pomeni, da bo ohranitev davčne stopnje na ravni 17 odstotkov za prihodke državnega proračuna v letu 2014 pomenila približno 22 milijonov evrov več prihodkov, v letu 2015 pa še dodatnih 25 milijonov evrov.

Viri:

  • E-uprava
  • Dnevnik
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb RS (EVA: 2013-1611-0057)
Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje