Decembrski aktualni razpisi

Avtor — 08.12.2012
December je prinesel obilo snežnih padavin in nekaj novosti s področja aktualnih razpisov. Predstavljamo vam nov razpis namenjen mladim prevzemnikom kmetij, pet še vedno aktualnih razpisov in nekaj podrobnosti o razpisu, ki šele prihaja.
Decembrski aktualni razpisi

Decembrski aktualni razpisi. (Vir slike: sxc.hu)

Novost s področja aktualnih razpisov:

  • Do 70.000 EUR za mlade prevzemnike kmetij (med 18. in 40. letom). Prevzem kmetije mora biti izveden v zadnjih 16. mesecih. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi

  • Do 50 % sofinanciranje za vgradnjo toplotnih črpalk ali sprejemnikov sončne energije, obnovo razsvetljave ter za izvedbo energetskih pregledov. Rok za prijavo je 27.12.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Nepovratna sredstva za investicijska vlaganja v izvedbo novih ali izboljšanih produktov, ki so podlaga razvojno raziskovalnih aktivnosti. Naslednji rok za prijavo 10.1.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Do 100 % sofinanciranje nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, ki delujejo kot društvo ali zavod na področju kulture in vključujejo ranljive osebe na področju razvojnih, inovativnih in trajnostno naravnanih projektov, ki so namenjeni krepitvi usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje v višino do 50 % za investicije v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti na območju Pokolpja. Rok za prijavo Sklop B 5.2.2013, Sklop A 14.2.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vse kar vas zanima o razpisih najdete v podjetniškem kotičku pod kategorijo Razpisi!

Prihajajoči razpisi

  • Predvidoma v petek, 7. 12.2012, bo objavljen nov Javni razpis za UKREP 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013. Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9 milijonov evrov. Objavo si lahko ogledate tukaj >>
Oznake: , , ,