Delna oprostitev prispevkov

Avtor — 26.08.2013
S prvim julijem 2013 je začetek poslovanja za mlade podjetnike postal nekoliko enostavnejši, saj je od takrat dalje mogoče uveljaviti delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Delna oprostitev prispevkov

Delna oprostitev prispevkov (Vir slike: sxc.hu)

Od začetka veljave novega zakona ZPIZ-2, torej od 1. julija 2013 dalje, je v veljavi delna oprostitev prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register. Namen tega ukrepa je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb, ko le-te vstopajo v podjetništvo in začenjajo opravljati dejavnosti.

Kaj to pravzaprav pomeni? Osebe, ki se samozaposlijo, so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oz. evidenco oproščene plačila v višini 50 odstotkov zneska prispevkov, v naslednjih 12 mesecih pa plačila v višini 30 odstotkov zneska prispevkov

Preostanek do polnega zneska prispevkov Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrije Republika Slovenija. 

Dobro je tudi vedeti, da delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje velja le ob prvem vpisu v poslovni register, torej oseba, ki je že imela odprt s.p. in ga je kasneje zaprla, ob ponovnem odprtju ne bo mogla uveljavljati oprostitve.

Delno oprostitev je mogoče uveljavljati od uveljavitve zakona ZPIZ-2 dalje, torej od 1. julija 2013 dalje. V kolikor je bilo podjetje v poslovni register vpisano pred 1. julijem 2013, delne oprostitve ne morete uveljavljati.

Oznake: , , ,