Delno povračilo nadomestila plač

Avtor — 11.08.2009
26. maja je bil sprejet Zakon o delnem povračilu nadomestila plače, katerega namen je ohranitev delovnih mest v času recesije in tako čim večim ljudem omogočiti, da ostanejo v delovnem razmerju ter ohranijo s tem povezane pravice.
Delno povračilo nadomestila plač

Delodajalci morajo vlogo oddati do 31. marca 2010.

Z zakonom je urejeno delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo in povračilo stroškov njihovega usposabljanja v tem obdobju. Zakon podeljuje pravice vsem delodajalcem, ki bodo izpolnjevali pogoje, vključno s samostojnimi podjetniki. V veljavo je stopil dan po objavi v Uradnem listu RS in bo veljal do 31. marca 2011.

Delodajalci morajo na Zavod RS za zaposlovanje do 31. marca 2010 oddati vlogo v elektronski in pisni obliki, v kateri bodo opisali svoj poslovni položaj v razmerah gospodarske krize, dokazali, da zaradi danih razmer začasno ne morejo zagotoviti dela do 50 odstotkom zaposlenim in jih morajo zato poslati na začasno čakanje na delo in predložili program ohranitve in dviga kakovosti delovnih mest ter razvoja zaposlenih.

Pravico do delnega povračila nadomestila plač bo lahko delodajalec uveljavljal enkrat za obdobje najmanj treh mesecev in z možnostjo podaljševanja za tri mesece, največ do obdobja 12 mesecev, za posameznega delavca pa večinoma za največ šest mesecev.

Delavec bo ob napotitvi na začasno čakanje na delo dobil obvestilo v katerem bo določen čas začasnega čakanja, možnosti in način poziva za predčasno vrnitev na delo, nadomestilo plače in obveznost ter vsebina usposabljanja.

V času čakanja na delo bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini 85 odstotkov zakonsko določene osnove za nadomestilo, za kar bo 50 odstotkov prispevala država, 35 odstotkov pa delodajalec. Upravičen bo tudi do usposabljanja, ki bo obsegalo 20 odstotkov časa čakanja na delo, za kar bo država zagotovila 500 evrov in povračilo stroškov prevoza ter prehrane povezanih z usposabljanjem.

 

Vir: ESS

Oznake: ,