Detektivka z mehkim srcem in železno voljo

Avtor — 04.06.2015
Med mladimi podjetniki zagotovo izstopa Bernarda Škrabar, detektivka in direktorica Detektivsko varnostne agencije. Sama se rada opiše kot detektivka z mehkih srcem in železno voljo, ki kot ženska v tipično moškem poklicu vztrajno orje ledino.
Detektivka z mehkim srcem in železno voljo

Bernarda Škrabar vodi Detektivsko varnostno agencijo (vir: osebni arhiv)

»Nikoli nisem bila človek množic, vedno sem bila samosvoja, trmasta in sem šla v nasprotno smer, kot so šli drugi. Želela sem izven okvirjev, živeti svojo kreativnost, biti sam svoj šef, tako da je bil pričetek moje podjetniške zgodbe nekako logično nadaljevanje po diplomiranju na Fakulteti za varnostne vede, takrat še Visoki policijsko-varnostni šoli.« Že med študijem ji je bilo jasno, da želi ustvariti kariero na področju zasebnega varstva, katerega del je detektivska dejavnost, in tako je po diplomi v prvem roku opravila še zahteven detektivski izpit in šla brez najmanjšega pomisleka v podjetniške vode.

Bernarda je sicer tudi članica Detektivske zbornice Republike Slovenije, Avstrijskega združenja detektivov, CII – Council of International Investigators, mednarodnega združenja IDK in avstrijskega združenja detektivov, Društva Mediatorjev.

»Detektivska agencija ima v Sloveniji še vedno precej eksotični prizvok,« priznava Bernarda, »čeprav je to v večini trdo delo preiskovanja, iskanja in zbiranja informacij, poizvedovanja, odkrivanja in razkrivanja nepravilnosti, kaznivih ravnanj in dejanj, iskanje storilcev in zbiranje dokaznega gradiva, skratka delo z negativnostmi. Iz tega razloga je še toliko bolj pomembno, da smo pozitivni in v dobri tako fizični kot tudi psihični kondiciji.«

»Naj bomo pri pridobivanju posla vsi na isti štartni poziciji in naj ga dobi tisti, ki je zares boljši.«

Detektivsko varnostna agencija trenutno združuje 7 članov ekipe; med tem je nekaj detektivov ter nekaj perspektivnih strokovnih pripravnikov, ki so tik prek dvigom detektivske licence. Agencija sodeluje še z zunanjimi strokovnimi sodelavci, ki delujejo na specialnih področjih, skupaj jih je tako prek 15.

Specialisti za preiskave kraj in prevar v podjetjih

V Detektivsko varnostni agenciji so specialisti preiskave kraj in prevar v podjetjih. Ob tem pa nudijo vse klasične detektivske storitve (alkotest, preverjanje bolniških staležev, iskanje piscev anonimnih pisanj, zbirajo dokazno gradivo, vročitve, …), računovodsko forenziko, digitalno forenziko, varnostno svetovanje, psihološko profiliranje, grafologijo … Dandanes je namreč za podjetja priporočljivo, da imajo pogodbeno angažiranega detektiva, na katerega se lahko obrnejo v urgentnih zadevah, npr. poškodba na delu (sum na alkoholiziranost delavca, droge), sum na zlorabo bolniškega staleža itd. »V porastu so tudi notranje kraje v podjetjih, iznašanje informacij, razne manipulacije delavcev z dokumentacijo, pri čemer imamo v naših vrstah tudi strokovnjaka s področja revizije, s pomočjo katerega lahko opravimo finančne preiskave ali preiskave določenega področja dokumentacije.«

Vse več kaznivih dejanj beležijo na informacijskih sistemih (kraja podatkov, poslovnih skrivnosti, vdori v računalnike, kraja identitete, …). »Ko prodamo rabljen telefon ali računalnik, se ne zavedamo, da je kaj hitro možno podatke na takšnih napravah obnoviti, četudi smo jih zbrisali. Ko v pisarni ali kje drugje puščamo telefon, računalnik brez nadzora, je možno nanje namestiti vohunski program, ki neopazno nadzira in spremlja dogajanje na naši napravi. Naša agencija se na področju informacijske varnosti ukvarja z digitalno forenziko ter svetuje na področju informacijske varnosti.«

Nemalokrat pa se srečujejo tudi z zlorabami upravičenosti do povračila potnih stroškov, pri čemer delavec stanuje 3 km stran od službe, priglaša pa stroške z drugega konca Slovenije.

Bernarda Škrabar (levo) v tipično moški poklic prinaša drugačno perspektivo. 

Ženska v tipično moškem poklicu

Bernarda kot ženska v tipično moški poklic prinaša drugačno perspektivo. »Še bolj verjetno tudi zato, ker me vodita etika in morala ter vest, da naj to, kar delamo, delamo dobro. V podjetju smo zelo povezani, smo odličen tim, ki drži skupaj. Smo fleksibilni, inovativni, družbeno odgovorni, dobrodelni in se stalno nadgrajujemo.«

Meni tudi, da se mora ženska v poslovnem svetu bolj dokazovati, vložiti veliko več truda v to, da je prepoznana in da uspe kot moški. »Ovire so lahko celo prednost, saj je moj pristop drugačen od večine ostalih, storitev naše detektivske agencije pa ima dodano vrednost, med drugim tudi z žensko noto.« K temu dodaja, da so ženske pri svojem delu vztrajnejše, bolj natančne in empatične, imajo boljšo intuicijo in to jih tudi dodatno odlikuje v poklicu detektiva in pa tudi v gospodarstvu nasploh, čeprav so v 21. stoletju še vedno premalo cenjene v primerjavi z moškimi. Iz tega razloga se trudi biti »glas« v detektivskih vrstah, poleg tega pa tudi »glas« ženske v podjetništvu.

Zavzema se za meritokracijo

Podjetje je pred kratkim odprli tudi podružnico v Angliji. »V tujino hodimo po znanje, se pa tu in tam zgodi, da delamo na primeru, ki je mednaroden. Takšne primere rešujemo v večini s kolegi iz tujine. Kar se tiče internacionalizacije našega poslovanja menim, da če želimo preseči sami sebe, potem moramo delati v tujini. Tam je res treba pokazati znanje, zato vsak posel v tujini dobimo zato, ker smo usposobljeni in nas ne prekosi nekdo, na podlagi vez in poznanstev.«

Bernarda se zavzema za meritokracijo, čeprav meni, da smo kot družba temu še zelo oddaljeni. »Naj bomo pri pridobivanju posla vsi na isti štartni poziciji in naj ga dobi tisti, ki je zares boljši.« Vedno bodo obstajali boljši in slabši, a naj prevlada poštenje in strokovnost, ne pa to, da delo navsezadnje dobi tisti, ki je precej manj usposobljen, nima primerne opreme, kadra … pozna pa nekoga, ki mu je ta posel priskrbel.

V prihodnosti si tako želi nadgrajevati profesionalnost, znanje in razvoj stroke, predvsem pa utirati nove poti, se učiti in prenašati znanje na strokovne pripravnike, verjetno pa jo čaka tudi selitev v tujino.


Oznake: , , , ,