Do 6 tisoč evrov nepovratnih sredstev za prvo zaposlitev mladih

Avtor — 14.02.2015
V tokratni rubriki "Aktualni razpisi" vam predstavljamo štiri razpise: promocijo zdravja na delovnem mestu, mikro kredite za mikro in mala podjetja, nepovratne spodbude za prvo zaposlitev ter subvencije v kombinaciji s kreditom.
Do 6 tisoč evrov nepovratnih sredstev za prvo zaposlitev mladih

Do 6 tisoč evrov nepovratnih sredstev za prvo zaposlitev mladih (Vir slike: BigStockPhoto.com)

Aktualni razpisi

Promocija zdravja na delovnem mestu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo namenil skoraj 3 milijone evrov za projekte s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev. Rok za oddajo je 9. marec 2015. Več informacij >>

Mikro krediti za mikro ter mala podjetja do višine 25 tisoč evrov: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov. Več informacij >>

Nepovratne finančne spodbude za prvo zaposlitev v višini 6 tisoč evrov: Predmet razpisa je spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev neprekinjeno za polni delovni čas. Kandidat mora biti star do vključno 29 let in je voden v evidenci brezposelnih oseb in je hkrati iskalec prve zaposlitve. Več informacij >>

Subvencije v kombinaciji s kreditom za namen učinkovite rabe energije: Upravičeni stroški so daljinsko ogrevanje, kogeneracija toplote in energije ter energetska učinkovitost v industrijskih objektih. Celotni načrtovan strošek projekta je najmanj 40 tisoč evrov in največ 1 milijon evrov. Več informacij >>

Aktualni razpisi v Bruslju

SME Instrument:  nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo je 18. marec 2015. Odlična priložnost za vaše inovativne ideje! Več informacij >>

Fast track to innovation Pilot: Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte. Podprte bodo inovacije – od demonstracije, do tega, da se rešitev razvije do meje za vstop na trg. Rok za oddajo je 29. april 2015. Več informacij >>


Oznake: , , ,