Do subvencije z zaposlitvijo absolventa

Avtor — 25.11.2009
Podjetje lahko z zaposlitvijo absolventa poleg svežega znanja pridobi tudi državno subvencijo, ki skupaj z dodatki in povračilom stroškov znaša več kot štiri tisoč evrov. Zanjo se lahko na razpisu potegujejo vsi delodajalci, ne glede na pravni status.
Do subvencije z zaposlitvijo absolventa

Profitirajte z zaposlitvijo absolventa. (Vir: studentdc.com)

Nosilec projekta z imenom Absolvent- aktiviraj in zaposli se!, je zavod za zaposlovanje, sofinancira pa ga evropski socialni sklad. Sestoji iz usposabljanja absolventa na delovnem mestu pod mentorstvom, ki lahko traja od enega do šestih mesecev, ter kasnejše subvencionirane zaposlitve diplomanta za obdobje najmanj šestih mesecev. Projekt je namenjen študentom absolventom na najmanj sedmi stopnji izobrazbe oz. drugi bolonjski stopnji, nanj pa se lahko prijavijo podjetja iz realnega in javnega sektorja ter nevladne organizacije in društva.

Podjetje lahko torej absolvetna še pred zaključkom študija usposobi za neko delovno mesto, pri tem pa dobi povrnjene stroške zdravniškega pregleda, ki ga absolvent opravi pred začetkom usposabljanja in dodatek za mentorstvo v višini sto evrov mesečno. Absolvent je v tem času upravičen do dodatka za aktivnost, ki znaša tri evre na uro, v podjetju pa lahko dela največ sto ur mesečno.

Po končanem usposabljanju ima študent na voljo nekaj časa za izdelavo diplome, nato pa ga delodajalec s pomočjo subvencije v višini dva tisoč evrov tudi zaposli za poln delovni čas za najmanj pol leta. Pri tem mu mora zagotoviti plačo in druge zakonsko določene prejemke iz delovnega razmerja, delovno mesto pa mora ustrezati njegovi izobrazbi. Do subvencije je delodajalec upravičen če diplomanta zaposli v osmih dneh po diplomi oz. v pol leta po koncu usposabljanja, za potrebe enega delovnega mesta pa je mogoče usposabljati do pet absolventov.

Delodajalec se mora za pridobitev subvencije prijaviti na javni razpis in z zavodom za zaposlovanje podpisati pogodbo. Naslednji rok za oddajo vlog je 30. novembra, sledita pa mu še roka v januarju in marcu 2010. Vso potrebno dokumentacijo lahko najdete tudi na naslednji strani.

 

Vir: Finance


Oznake: ,