Dohodninska lestvica 2010 in olajšave

Pri obdavčitvi s.p. je potrebno vedeti, da je obdavčitev progresivna. Obdavči se dobiček, torej razlika med prihodki in odhodki, če nekoliko poenostavimo. V nadaljevanju si lahko ogledate dohodninsko lestvico 2010 ter nekaj olajšav.

Namen tega članka je še pravočasno, torej na slabi polovici leta podjetnika z s.p. opomniti na to, da je potrebno konec leta plačati davek na dobiček glede na to, koliko dobička ima.

Na podlagi Pravilnika o
določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine v letu 2010
,
ki je bil 18. decembra objavljen v Uradnem listu, so določene nove
olajšave in dohodninska lestvica.

Najnižja stopnja dohodnine za s.p. se začne pri 16 %, najvišja znaša 41 %. Samostojni podjetniki so pri nas obdavčeni stopničasto, kar pomeni, da
se po višji davčni stopnji obdavči tisti del dobička iz dejavnosti, ki
presega posamezen dohodninski razred. Dohodninska lestvica 2010 je v nadaljevanju:

  Če znaša neto letna
davčna       
osnova v evrih   

    Znaša dohodnina v evrih / %

Nad

Do

 

   

 

7.528,99

     16 %

7.528,99

15.057,96

    1.204,64

  + 27 %    nad 7.528,99

15.057,96

 

3.237,46

  + 41 %     nad 15.057,96

Dohodninska lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto letna davčna osnova v evrih Znaša dohodnina v evrih/ %
Nad Do  
  627,42   16%
627,42 1.254,83 100,39 + 27% nad 627,42
1.254,83   269,79 + 41% nad 1.254,83

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine
upošteva povečana splošna davčna olajšava, se davčna osnova zmanjša za
258,35 evra.

 • Osebne olajšave:

Invalidu s 100% telesno okvaro: 16.575,94 evra/leto oz. 1.381,33
evra/mesec

Po dopolnjenem 65. letu starosti: 1.334,18 evra/leto oz. 111,18
evra/mesec

 • Posebna osebna davčna olajšava– za rezidenta,
  ki se izobražuje in ima status študenta ali dijaka: 3.100,17 evra
 • Posebna
  olajšava za vzdrževane otroke:
  Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.287,48 190,62
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.288,52 690,71
Za drugega vzdrževanega otroka 2.486,78 207,23
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.147,58 345,63
Za četrtega vzdrževanega otroka 5.808,39 484,03
Za petega vzdrževanega otroka 7.469,19 622,43
 • Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega
  družinskega člana:
  2.287,48 evra/leto oz. 190,62 evra/mesec
 • Olajšava
  za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje:
  do 2.646,21
  evra letno

 

Dodatne informacije o obdavčitvi s.p. si lahko preberete v članku Obdavčitev s.p..

Oznake: