Določitev velikosti podjetij, ki se lahko prijavijo na javne razpise

Avtor — 20.10.2010
Javni razpisi so največkrat namenjeni zgolj mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP). Ta podjetja imajo v evropskem gospodarstvu osrednjo vlogo, saj so poglavitni vir podjetniškega znanja, inovativnosti in zaposlovanja. Zaradi teh razlogov se je Evropska Unija odločila podpreti MSP na najrazličnejših področjih, med drugim tudi preko javnih razpisov.
Določitev velikosti podjetij, ki se lahko prijavijo na javne razpise

Velikost podjetja se lahko določa na ravni EU ali na nacionalni ravni, zato bodite pri vsakem javnem razpisu pozorni. (vir slike: http://www.sxc.hu/)

Za enotni trg EU je pomembno, da se velikost podjetij določa enotno na celotnem območju EU. Enotna merila za določanje velikosti podjetij so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008. Poleg omenjene Uredbe Komisije pa velikost podjetij na nacionalni ravni določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Merila v ZGD-1 so drugačna od meril iz Uredbe, zato je potrebno pri vsakem javnem razpisu paziti, po katerem merilu se določa velikost podjetja. Pri večini javnih razpisov se uporablja merilo iz Uredbe, pri nekaterih javnih razpisih pa ZGD-1.

Merila za določitev velikosti podjetja so naslednja:

  • število zaposlenih,
  • letni promet,
  • bilanca stanja.

Primerjava zgoraj naštetih podatkov nam pove, v katero kategorijo podjetij se uvršča določeno podjetje. Pri izračunu velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi povezave, ki jih ima to podjetje z drugimi podjetji, npr.: partnerska podjetja, povezana podjetja, itd.

Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.

Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.

Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Najbolj pomembno pri zgoraj naštetih merilih je upoštevanje števila zaposlenih, saj podjetje lahko prekorači eno izmed ostalih dveh meril – letni promet ali bilanco stanja.

V kolikor podjetje v tekočem letu prekorači katerega izmed meril, to ne pomeni, da se avtomatično uvrsti v drugo kategorijo podjetij. Status podjetja se spremeni v kolikor je podjetje prekoračilo meje v dveh zaporednih obračunskih obdobjih – pravilo velja za prekoračitev tako zgornje kot tudi spodnje meje.

 

Vir: Dashofer.si


Oznake: , , ,