Donosnost kapitala v večini držav višja kot leto poprej

Avtor — 24.11.2015
V podjetju Bisnode so pripravili nov Bilten, v katerem so se osredotočili na analizo donosnosti kapitala držav iz območja centralne Evrope, analizirali pa so tudi dejavnosti po posamezni državi ter pripravili pregled najbolj donosnih panog.
Donosnost kapitala v večini držav višja kot leto poprej

Donosnost kapitala v večini držav višja kot leto poprej (Vir slike: pixabay.com)

Analiza, ki so jo napravili v podjetju Bisnode, je zajela naslednje evropske države: Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Poljsko, Češko Republiko, Slovaško in Madžarsko. 

Najvišja donosnost kapitala v letu 2014 je bila zabeležena na Madžarskem (4,27 odstotka), najnižja pa v Sloveniji (0,59 odstotka) in na Hrvaškem (0,53 odstotka). Sicer so vse države, razen Češka Republika in Poljska, zabeležile pozitiven trend rasti donosnosti kapitala v primerjavi z letom poprej. 

Slika 1: Donosnost kapitala v državah centralne Evrope (Vir slike: Bisnode)

Poglejmo si še tri najboljše panoge glede na donosnost kapitala v Sloveniji. Na prvem mestu so aktivnosti, ki vključujejo programiranje ter oddajanje vsebin na radiu in televiziji, na drugem mestu pa najdemo zračni prevoz. Obe panogi sta v primerjavi z letom poprej dosegli povečanje donosnosti kapitala. Na tretjem mestu najdemo javno administracijo ter obvezno socialno varnost, ki pa v primerjavi z letom prej ni doživela sprememb na področju stopnje donosnosti kapitala.

Slika 2: Tri najbolj donosne panoge v Sloveniji leta 2014 (Vir slike: Bisnode)

In katere so bile v letu 2014 tri najmanj donosne panoge, kar se tiče donosnosti kapitala? Najmanj donosna panoga je bila tiskanje oz. reprodukcija medijev, sledi gradbena panoga, na tretjem mestu pa trgovanje z nepremičninami. Prav vse tri panoge so v primerjavi z letom poprej doživele poslabšanje donosnosti kapitala. 

Slika 3: Tri najmanj donosne panoge v Sloveniji leta 2014 (Vir slike: Bisnode)

Vir: Bisnode Bilten Q4 2015

Oznake: