Dopolnjen Vodnik za podjetja, podjetnike in potencialne podjetnike

Avtor — 10.08.2010
Ministrstvo za gospodarstvo (MG) je v okviru ukrepov za podporo rasti in razvoju podjetij v Sloveniji izdalo dopolnjen Vodnik za podjetja, podjetnike in potencialne podjetnike.
Dopolnjen Vodnik za podjetja, podjetnike in potencialne podjetnike

Vodnik za podjetja (foto: 365portal.co.uk)

Vizija MG je podpora nadaljnji krepitvi konkurenčnosti slovenskih podjetij prek izvajanja različnih ukrepov, ki imajo svojo podporo v strateškem akcijskem dokumentu Program ukrepov za razvoj podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

Ministrstvo nekatere javne razpise izvaja samo:

  1. Skupne aktivnosti razvojnih centrov slovenskega gospodarstva vključujejo tako razvojno delo kot infrastrukturo, ki omogočata razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva.
  2.  Na družbe v težavah pa se osredotoča podpora reševanju in prestrukturiranju podjetij.

Ostali razpisi potekajo prek izvajalskih institucij. Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) izvaja naslednje ukrepe za rast in razvoj podjetij:

  1. Točke VEM  potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem nudijo informiranje, izvajanje informativno-promocijskih delavnic in osnovno svetovanje, povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, poslovnih idej ipd. Javni razpis >>
  2. Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij podjetnikom zagotavlja cenovno dostopne svetovalne storitve in usposabljanja. Objavljena sta javna razpisa Inovacijski vavčer in Usposabljanje zaposlenih v podjetju.
  3. Storitve univerzitetnih inkubatorjev, podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov so namenjene razvoju inovativnega okolja, ki bo s svojimi aktivnostmi prispevalo k nastajanju in razvijanju inovativnih podjetniških pobud ter podjetij, ki so sposobna ustvarjati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
  4. Spodbujanje neposrednih tujih investicij dodeljuje nepovratna finančna sredstva za začetne investicije, ki jih bodo tuji investitorji izvajali v slovenskih gospodarskih družbah, v katerih imajo vsaj 10 % neposredni lastniški delež.
  5. Cilj spodbujanja internacionalizacije podjetij je slovenskim podjetjem olajšati vstop in poslovanje na tujih trgih.

Projekti pod okriljem Slovenskega podjetniškega sklada (SPS):

  1. Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere podjetja spodbujajo k izvedbi operacij za širitev dejavnosti, izboljšanje konkurenčnosti, tržnega položaja in financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.
  2. Namen sredstev za sofinanciranje zagona podjetij v letu 2010 je podpirati podjetja, ki so v najbolj občutljivi razvojni fazi. Podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, je omogočen hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje finančnega položaja.
  3. Cilj lastniškega financiranja je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala.

Tehnološka agencija RS (TIA) izvaja spodbujanje procesa komercializacije znanja. Namen je spodbujati razvoj mladih podjetij, ki bodo v prihodnosti element uspešne komercializacije znanja, zaposlovanje visoko usposobljene delovne sile, razvoj novih poslovnih modelov, prenos pravic intelektualne lastnine z univerz in javnih raziskovalnih zavodov v zasebne gospodarske družbe itn.

 

Vir: Tia.si, 6.8.2010


Oznake: , ,