Dostopni bodo podatki o vodilnih posameznikih v podjetjih

S spremembo Zakona o sodnem registru bo vsakomur omogočen javni dostop do podatkov o tem, ali in v katerih pravnih subjektih je določena oseba član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist ter ustanovitelj oziroma družbenik.
Dostopni bodo podatki o vodilnih posameznikih v podjetjih

Sprememba Zakona o sodnem registru (Vir slike: Freeimagees.com)

28. marca začne veljati spremenjen Zakon o sodnem registru (uporabljati se bo začel 28. julija). Glavna sprememba okoli katere je bilo kar nekaj polemik je javna dostopnost do podatkov o tem, ali in v katerih pravnih subjektih je določena oseba član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist ter ustanovitelj oziroma družbenik.

Nad argumenti nasprotnikov spremembe zakona o kršitvi pravice do varovanja osebnih podatkov in temeljnih načel gospodarskega prava je prevladal zakonodajalčev, ki zagovarja javnost sodnega registra.

Sodni register je namreč javna knjiga, namenjena  vpisu in objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih glede družb in drugih subjektov vpisa. Nova ureditev, ki je v javnem interesu, naj bi zagotavljala varnost pravnega prometa, hkrati pa naj bi z novelo tudi razbremenili delo sodišč, ki zdaj za pridobitev podatkov iz sodnega registra izdajo več tisoč sklepov na leto.

Novela Zakona o sodnem registru pa spreminja tudi pravila glede domneve vročitve in sicer se v primerih, ko vročitve ni bilo mogoče opraviti, sklep objavi na spletnih straneh AJPES, ter se šteje, da je bila vročitev sklepa o dovolitvi vpisa opravljena s potekom osmih dni od objave sklepa na spletnih straneh agencije. Predlagana sprememba sledi predlogu Vrhovnega sodišča RS ter naj bi vplivala na razbremenitev sodišč administrativnih opravil.

Oznake: