Drugi teden avgusta prinaša nove razpise

Avtor — 11.08.2011
Kljub nepredvidljivim temperaturam vam tudi tokrat predstavljamo aktualne razpise, tiste še vedno aktualne in v jeseni pričakovane razpise. Tokrat vam predstavljamo dve novosti in kar sedem še vedno aktualnih razpisov.
Drugi teden avgusta prinaša nove razpise

Drugi teden avgusta prinaša nove razpise. (Vir slike: sxc.hu)

Novi razpisi v tem tednu:

  • Sredstva za investicije, v nakup nepremičnin, gradnjo in obnovo nepremičnin in nakup novih strojev ter opreme za projekte, ki pospešujejo vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti.
  • Sredstva za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih filmskih projektov .

Še vedno aktualni razpisi:

  • Sredstva za energetsko sanacijo domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Do 90% upravičenih stroškov.
  • Sredstva za raziskave in razvoj v podjetjih ter za zaposlitev mladih raziskovalcev ali raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij.
  • Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetlja­ve. Prijavijo se lahko občine.
  • DOLB 3 – sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015.
  • Ukrep 112 – enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom za lastniški prevzem kmetije.
  • Ukrep 312 – do 60% podpora razvoju mikro podjetij na podeželju. Sofinancira se obnova, gradnja zgradbe ter nakup opreme in strojev.
  • Subvencije za zaposlitev oseb, ki so bile 31.12.2010 vključene v programe javnih del ter zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, v višini 7.500 EUR za zaposlitev za 18 mesecev. Prijavijo se lahko nevladne organizacije.

Razpis, ki bo predvidoma objavljen v jeseni:

  • Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: ,