Državne pomoči za prezaposlitev ali prehod iz delovnega razmerja v samozaposlitev

Avtor — 16.09.2009
V okviru pomoči podjetjem oziroma podjetnikom v težavah in pomoči malemu gospodarstvu v času gospodarske krize je vlada, konkretno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, razpisala za 56.880.000,00 EUR sredstev.
Državne pomoči za prezaposlitev ali prehod iz delovnega razmerja v samozaposlitev

Državne pomoči za prezaposlitev ali prehod iz delovnega razmerja v samozaposlitev (vir slike: MZDSZ).

Cilj tega ukrepa je podpreti prezaposlovanje in zaposlovanje delavcev kot odziv na spremenjene gospodarske razmere.

 Kdo se lahko prijavi

Za prijavo so predpisani naslednji pogoji:

  • gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registrirana po ZGD-1 oz. zadruga, registrirana na podlagi Zakona o zadrugah;
  • podjetje je poslovalo v letu 2006 ali 2007 z dobičkom in prikazalo zmanjšanje naročil oz. povpraševanja v 1. četrtletju 2009 v primerjavi z enakim obdobjem iz leta 2007;
  • podjetje nadpovprečno vlaga v raziskave in razvoj v obdobju 2005-2007 ali investira v širitev dejavnosti ali tehnološko posodobitev v obdobju 2005-2007 ali povečuje št. zaposlenih in/ali povečuje število visoko kvalificiranega kadra v strukturi zaposlenih 2005-2007;
  • ima težave v poslovanju, ki so rezultat splošne finančne krize;
  • podjetje ne spada med mikro podjetja;
  • delavec, ki se bo prezaposlil ali samozaposlil in je naveden v dispoziciji projekta, je na dan oddaje vloge na ta javni razpis v delovnem razmerju pri delodajalcu prenosniku.

 

Upravičeni stroški

  • Prezaposlitev: enkratna subvencija za prezaposlitev zaposlenega v višini 4.000 EUR, ki jo prejme delodajalec prevzemnik.
  • Samozaposlitev: enkratna subvencija za samozaposlitev zaposlenega v višini 4.500 EUR, ki jo prejme samozaposleni.

 

Roki za vložitev vlog

Roki za oddajo vloge sta 12.10.2009 in 10.11.2009. Rok za oddajo vlog v letu 2010 bo vsak 1. dan v mesecu. Zadnje odpiranje vlog bo v letu 2010 5.5.2010, v kolikor ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na tem spletnem naslovu, kjer je mogoče pridobiti tudi vse informacije v zvezi z javnim razpisom.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


Oznake: