DURS: možnost odlaganja davčnih obveznosti

V trenutni gospodarski situaciji se je pokazalo, da poslovni subjekti, pa tudi posamezniki, čedalje težje izpolnjujejo tudi davčne obveznosti. Iz tega razloga želi Davčna uprava Republike Slovenije opozoriti vse davčne zavezance na njihove pravice v zvezi z možnostjo odloženega plačevanja davčnih obveznosti.

Za
poslovne subjekte se štejejo pravne osebe oziroma združenje oseb,
vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, samostojni podjetniki
posamezniki ter posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Za poslovne subjekte velja, da se jim v skladu s 102. členom ZDavP-2 Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku lahko dovoli odlog plačila davka za dve leti oziroma dovoli plačilo
davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu
zavezancu zaradi plačilne nezmožnosti ali izgube sposobnosti
pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel
vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu
odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše
gospodarske škode. Podrobnejši kriteriji in način ugotavljanja hujše
gospodarske škode so določeni v členih 40. do 43. Ne more se odložiti oziroma dovoliti obročnega
plačila, če gre za akontacije davka (npr. akontacija dohodnine od
dohodka iz dejavnosti, akontacija dohodnine od plač zaposlenim) ali
davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki gredo v
breme delodajalcev). Prav tako davčna uprava ni pristojna za odločanje
o odlogu oz. obročnem plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje,
ampak je to Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zakon omogoča še posebno vrsto odloga plačila davka po 103. členu ZDavP-2,
tudi če davčni zavezanec ne izkaže nevarnosti hujše gospodarske škode,
in sicer tako, da davčni zavezanec predloži instrument zavarovanja ali
omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice. Odlog oz. obročno
plačilo se lahko dovoli za 12 mesecev oz. v 12. mesečnih obrokih. Ne
more se dovoliti odlog oz. obročno plačilo po tem členu, če gre za
akontacije davkov in davčni odtegljaj, ter tudi, če gre za DDV
obračunan v davčnem obračunu.

Za čas odloga oz. obročnega plačila se obračunajo obresti EURIBOR, ki trenutno znašajo okoli 1,6% letno.

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe

Fizične osebe lahko vložijo vlogo za odlog, obročno plačilo, odpis ali delni odpis davka, v skladu s 101. členom ZDavP-2,
in sicer če bi se s plačilom ogrozilo preživljanje zavezanca in
njegovih družinskih članov. V postopku se ugotavljajo dohodki,
prihranki in premoženje zavezanca in njegovih družinskih članov, lahko
pa se upoštevajo tudi socialne razmere in zdravstveno stanje zavezanca
in njegovih družinskih članov. Dovoli se lahko odpis, delni odpis,
odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v
največ 24 mesečnih obrokih. Podrobnejši kriteriji so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku, v členih 29. do 39, v tem Pravilniku je predpisan tudi obrazec vloge.

Za davčne zavezance – fizične osebe velja še posebna vrsta obročnega plačila, in sicer po drugem odstavku 103. člena ZDavP-2.
Po tej določbi zavezancu ni treba izpolnjevati nobenih posebnih
kriterijev, zadošča zgolj vloga, v kateri izjavi, da davka ni zmožen
plačati v enkratnem znesku, ter da ne more zagotoviti zavarovanja.
Ustrezno temu je tudi število obrokov manjše kot v primeru obročnega
plačilo po 101. členu ZDavP-2

,
in sicer se lahko dovoli plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih.
Najbolj znan primer tovrstnega obročnega plačila je plačilo dohodnine.

Enako
kot za poslovne subjekte tudi za fizične osebe velja, da lahko ob
predložitvi ustreznega instrumenta zavarovanja ali ob dovolitvi
vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register, dosežejo odlog za 12 mesecev ali dosežejo obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, ne da bi morali izpolnjevati siceršnje pogoje, kot jih določata zgoraj navedeni 101. člen ZDavP-2 ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Za čas odloga oz. obročnega plačila se obračunajo obresti EURIBOR, ki trenutno znašajo okoli 1,6 % letno.

Na spletnih straneh DURS je na to temo objavljenih več pojasnil in gradiv:

  • Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka
  • Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za fizične osebe
  • Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za vse davčne zavezance
  • Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka

 

Znižanje akontacij

So pa še na druge možnosti, ki
jih imajo pravne osebe za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti poleg
naštetih, in sicer predvsem možnost znižanja akontacij davka od dobička
pravnih oseb v skladu z osmim odstavkom 371. člena ZDavP-2.
Spremembo višine akontacije lahko zahteva zavezanec, katerega davčna
osnova za tekoče davčno obdobje se razlikuje od davčne osnove za
predhodno davčno obdobje. Vlogi je potrebno priložiti davčni obračun za
tekoče obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče
leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove. Zahtevo
je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije.

Podobna ureditev velja tudi za samostojne podjetnike, in sicer po določbi 299. člena ZDavP-2,
za znižanje predhodne akontacije med davčnim letom. Tudi ti zavezanci
lahko vložijo zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne
akontacije, priložiti pa morajo davčni obračun akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti za tekoče davčno leto pred vložitvijo zahteve,
oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo
davčne osnove.

Za podrobnejša pojasnila se lahko davčni zavezanci obrnejo na njihove davčne urade.

Vir: DURS

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Google Analytics delavnica in Marko Penko

31.05.2018 od 16:00 do 01.06.2018 19:30
Google Analytics delavnica in Marko Penko

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics delavnica, ki jo za nas pripravlja Marko Penko.
Preberite več >>

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

01.06.2018 od 8:30 do 12:00
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Google AdWords delavnica in Marko Penko

07.06.2018 od 9:00 do 17:00
Google AdWords delavnica in Marko Penko

Pri oglaševanju na Googlu je zelo pomembno poznavanje navodil, trikov in smernic za uspešno postavitev in vodenje AdWords kampanje. Da boste svoje oglaševanje vzpostavili kar se da učinkovito, je tu Google AdWords delavnica, v okviru katere boste spoznali Google AdWords: od osnov do potankosti. Z nami bo izkušeni Google AdWords mojster Marko Penko, ki je v svoji karieri upravljal na milijone evrov oglaševalskih proračunov.
Preberite več >>

Izbor MP leta 2018: Predstavitve polfinalistov

08.06.2018 od 16:00 do 18:00
Izbor MP leta 2018: Predstavitve polfinalistov

Letos bomo četrtič v okviru izbora Mladi podjetnik leta organizirali dogodek, ki je namenjen zgolj predstavitvam kandidatov. Predstavilo se bo 10 polfinalistov, ki jih bomo izbrali med vsemi prijavljenimi kandidati na izbor Mladi podjetnik leta 2018.
Preberite več >>

Izbor MP leta 2018: Predstavitve finalistov in razglasitev zmagovalca

15.06.2018 od 18:10 do 20:00
Izbor MP leta 2018: Predstavitve finalistov in razglasitev zmagovalca

V petek, 15. 06. 2018, bo v okviru konference Mladi podjetnik? Zakaj pa ne! potekalo sklepno dejanje letošnjega izbora Mladi podjetnik leta. Na sporedu bodo javne predstavitve finalistov, ki jih je komisija izbrala izmed vseh prijavljenih kandidatov, in razglasitev Mladega podjetnika leta 2018.
Preberite več >>

Vse za podjetje