Evropska komisija bo podprla evropske start-upe

Avtor — 24.11.2016
Evropska komisija je v tem tednu naznanila, da sta zagon in širitev start-upov med novimi cilji Evropske Unije. V ospredje bo postavila naložbe tveganega kapitala, ugodno obdavčenje in novosti na področju insolvečnega prava.
Evropska komisija bo podprla evropske start-upe

Evropska komisija bo podprla evropske start-upe. (Vir slike: Unsplash)

Evropska komisija je v zadnjih letih predlagala več politik v podporo evropskim start-upom. Mednje spada unija kapitalskih trgov, strategija enotnega trga in enotni digitalni trg. Pri tem je podprla številna evropska zagonska podjetja, ki so dandanes uspešna na svetovni ravni: Spotify, Deliveroo, Intercom in mnoga druga.

Komisija je v svojih prizadevanjih opredelila ključne težave, s katerimi se soočijo mladi podjetniki. Največja težava je dostop do financiranja, poleg tega so mnoge zakonodajne in administrativne ovire, ki omejujejo enostavnost poslovanja. Po mnenju Komisije si je treba vseeno močno prizadevati za rast in razvoj start-up podjetij, saj lahko kvalitetno poslovanje na evropskem trgu, ki šteje polovico miljarde, ključno za svetlo prihodnost Evrope. 

Z aktualno pobudo želi Evropska komisija spodbuditi podjetnike, da bi izkoristili prednosti trga EU s pol miljarde potencialnih strank, namesto iskanja poslovnih priložnosti v državah tretjega sveta le zato, ker so proizvodni stroški nižji. Številne inovativne ideje in močan podjetniški duh lahko prineseta nova delovna mesta, inovacije in večjo samostojnost državljanov EU, v seštevku pa večjo blaginjo. 

Pobuda Evropske Komisije bo obsegala nadaljne ukrepe: 

  • Izboljšan dostop do financiranja v sodelovanju s številnimi evropskimi investicijskimi bankami. V načrtu je priprava vseevropskega sklada tveganega kapitala, ki ga bo podprl 400 miljonski vložek iz proračuna EU. Ker bodo upravljalci skladov primorani v to, da bodo zbrali vsaj trikrat toliko sredstev kot jih bo podarila EU, bo to generiralo 1,6 miljarde evrov vreden sklad za investicije. 
  • Druga priložnost za podjetnike je predlog, ki se nanaša na nov zakonodajni predlog o insolvenčnih postopkih. Podjetja v finančnih težavah se lažje izognili kazni zaradi predhodnega poslovnega neuspeha, saj bo njihov dolg v najkasneje treh letih odpisan.
  • Poenostavitev davčnih napovedi bo olajšana s pomočjo konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB). Poleg tega bi se poenostavil sistem DDV v EU in razširile bi se smernice za dobre prakse na področju davčnih režimov članic za tvegani kapital.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Današnja lokalna zagonska podjetja bi lahko postala zgodbe o uspehu na svetovni ravni. Želimo, da zagonska podjetja ostanejo in rastejo v Evropi. Zato jim bomo pomagali, da prebrodijo pogosto navidezne regulativne ovire in v celoti izkoristijo prednosti enotnega trga. Podprli jih bomo, da lažje dobijo drugo priložnost in da jih neuspeh njihovih zamisli v prvem poskusu ne bi zaznamoval. Hkrati bomo izboljšali dostop do financiranja in spodbujali zasebne naložbe tveganega kapitala.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska pa je dodala: „Zagonska podjetja trenutno ne izkoriščajo vseh prednosti enotnega trga. Zagon in razširitev dejavnosti podjetja v Evropi mora postati enostavnejše. Evropa mora postati prva izbira pri izbiri lokacije, kjer se bodo izvrstne poslovne zamisli razvile v uspešna podjetja. Gre za nova delovna mesta, inovacije in konkurenčnost v Evropi.“

Na spletni strani komisije so dostopni številni informativni pregledi, ki detajlno razložijo predlagano pobudo. 

Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_sl.htm

Oznake: , ,