Franšize v Sloveniji

Tudi v Sloveniji je zadnje čase zaslediti veliko govora o franšizah. Le-te naj bi posamezniku sicer zagotovile hiter uspeh v podjetništvu, vendar imajo kljub mnogim prednostim tudi slabosti, ki jih ne smemo zanemariti. V nadaljevanju vam predstavljamo franšizo, sekcijo slovenskih franšiznih družb ter primer uspešne franšize McDonald's v Sloveniji.
Franšize v Sloveniji

Franšize v Sloveniji (slika: sxc.hu).

Osnovni pojmi

Franšiza je poseben koncept razpečevanja blaga ali storitev v obliki poslovnega sodelovanja med pravno neodvisnimi poslovnimi subjekti. Tu je pomembna razlika med franšizo in podružnico, saj je slednja le del matičnega podjetja.

Franšizing je pogodbeno razmerje, v katerem dajalec franšize (franšizor) pridobitelju franšizinga (franšizojemalec) odstopi pravico do uporabe zaščitenih konkurenčnih prednosti, ki jih je razvil.

Franšizni paket zajema uporabo zaščitenih pravic, nabavni, prodajni in organizacijski koncept, oblikovanje enote, šolanje, informiranje, poslovne skrivnosti in znanja ter izkušnje za uporabo zaščitenih konkurenčnih prednosti.

Prejemnik franšizinga plačuje nadomestilo v obliki začetne pristopnine in v obliki rednega mesečnega nadomestila, ki je odvisno od ustvarjenega prometa. Višina pristopnine se razlikuje med posameznimi vrstami franšiz, ponekod pa je v njej že zajet franšizni paket, kamor so vključeni operacijski priročnik, uniforme, brošure, pisarniški material idr.

Nekatere najbolj znane svetovne franšize so McDonald΄s, Hilton, Santana, Mexx, Yves Rocher, Match, Quick, Avis, Coca-Cole, Pepsi itd. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali prvo franšizno restavracijo McDonald΄s v Sloveniji.

Več o franšizah, njihovih prednostih in slabostih ter o franšizah prihodnosti si lahko preberete v članku Franšizing.

Sekcija slovenskih franšiznih družb

Sekcija slovenskih franšiznih družb je bila ustanovljena leta 1998, od leta 2001 dalje pa je redna članica Evropske franšizne federacije (EFF) ter Svetovnega franšiznega sveta. Člani sekcije so gospodarske družbe (franšizor), pri katerih je franšizing del njihovega poslovanja.

Glavna naloga sekcije je spodbujati in razvijati dejavnost franšizinga v Sloveniji. Sekcija skrbi tako za interese franšizorjev, kot tudi interese franšizojemalcev, omogoča pretok strokovnih in poslovnih informacij ter ščititi dobro ime poslovne usmeritve franšizinga.

Če vas zanima članstvo v sekciji, več informacij najdete na spletni strani Trgovinske zbornice Slovenije.

Franšiza McDonald’s v Sloveniji

Matjaž Plausteiner je bil leta 1993 prvi imetnik McDonald’sove franšize v Sloveniji. Plausteiner se je, še preden je postal imetnik franšize doma, prijavil na razpis na Češkem.

Kljub temu, da ni bil češki državljan, je vztrajal pri tem, da ga povabijo na pogovor. Na drugi intervju je odpotoval na Dunaj, kjer je imel vsak kandidat možnost spoznati restavracijo McDonald’s in delo v njej, na drugi strani pa je franšizor imel možnost preveriti in oceniti, ali je kandidat ustrezen za podelitev franšize.

Velik poudarek na usposabljanju

Usposabljanje se pri McDonald’sovih restavracijah prične z najpreprostejšimi deli, kar je tudi ena od značilnosti teh restavracij. Vsakdo, ki želi delati v McDonald’su (od prodajalca do finančnika), mora opraviti restavracijski trening. “Seveda tisti, ki delajo v finančnem oddelku, ne opravljajo tega treninga vse leto, dva do tri mesece pa zagotovo, da spoznajo in razumejo našo filozofijo dela. Kajti razumeš le, če lahko potipaš, če primeš,” pravi Plausteiner. Šele po približno pol leta usposabljanja je Plausteiner odprl svojo prvo restavracijo v Celovcu.

Kasneje, leta 1993 pa se je odprla prva McDonald’s restavracija na Čopovi v Ljubljani. “Prva restavracija je pripadla meni, kot franšizojemalcu in samostojnemu podjetniku, ki v svojem imenu in zase opravlja posle po natančnem sistemu in pod imenom McDonald’s,” še dodaja Plausteiner.

Bistvo uspeha

McDonald’s pri podelitvi franšize zagotovi vse napotke, vse postopke in če se franšizojemalec tega dosledno drži, uspeh ne more izostati. Toda kje je bistvo uspeha, če je vse dano? “Bistvo uspešnosti franšizojemalca pri McDonald’su je komunikacija. To pomeni sodelovanje in zasledovanje skupnega cilja s franšizorjem ter motiviranje zaposlenih, ki jih ni mogoče motivirati samo z denarjem. Na prvem mestu pa je pravilna komunikacija z gosti in seveda z okoljem, v katerem smo. Kajti mi nismo samo ‘hamburger business’, temveč predvsem ‘people business’,” razloži Plausteiner.

Stroški

Pri konvencionalni franšizi je strošek zagona lahko precej visok, saj franšizojemalec kupi vso opremo, notranjo dekoracijo, plača vse stroške izobraževanja, kupi uniforme in prvo zalogo surovin. Pri McDonald’su so poiskali drugačno pot, kjer franšizojemalec financira svoje izobraževanje, izobrazi svoje ljudi, kupi uniforme in kupi prvo zalogo. Čez tri leta mora jemalec franšize zaslužiti toliko, da lahko s kreditom ene od bank to franšizo odkupi. Po izračunih naj bi se naložba povrnila v desetih letih, franšizni dogovor pa je sklenjen za dvajset let.

Viri: Podjetnik.si, tzslo.si, in mladipodjetnik.si.

Oznake: , , ,