FURS z nagradno igro potrošnike vabi k preverjanju računov

Avtor — 26.12.2015
Že čez nekaj dni bo uporaba davčnih blagajn v Sloveniji obvezna. V želji po spodbujanju potrošnikov, da zahtevajo, vzamejo in preverijo račune, bo FURS v prihodnjem letu pripravil 4 kroge nagradne igre »Vklopi razum, zahtevaj račun!«, ter izžrebancem vsakič podelil po 15, 10 in 5 tisoč evrov nagrad.
FURS z nagradno igro potrošnike vabi k preverjanju računov

Aplikacija »Preveri račun«

Finančna uprava RS ob uvedbi obvezne uporabe davčne blagajne pripravlja nagradno igro, namenjeno spodbujanju potrošnikov, da ob vsakem nakupu zahtevajo, vzamejo in preverijo račune. V nagradni igri bo lahko sodeloval vsakdo, ki bo zbral vsaj 10 računov, izdanih s strani različnih ponudnikov storitev oz. blaga, ter jih posredoval na FURS. 

V nagradni igri bo mogoče sodelovati na tri načine:

  1. Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«: Potrošnik preko mobilne aplikacije Finančni upravi RS posreduje podatke o računu in ga obenem preveri. Ko to v posameznem krogu nagradne igre stori z desetimi računi različnih izdajateljev, se samodejno uvrsti v nagradno žrebanje.
  2. Preko odprtega portala e-Davki: Postopek je podoben oddaji preko mobilne aplikacije.
  3. Po pošti: Potrošnik mora deset računov različnih izdajateljev poslati v kuverti na naslov: FURS, »Vklopi razum, zahtevaj račun!«, p. p. 270, 1001 Ljubljana. V kuverto je treba priložiti tudi svojo davčno številko.

Nagradna igra bo potekala od 2. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v štirih zaporednih krogih:

  • 1. krog: 2. 1. 2016 do 31. 3. 2016
  • 2. krog: 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016
  • 3. krog: 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
  • 4. krog: 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

V posameznem žrebanju lahko uporabnik sodeluje z več paketi računov. Z istim računom lahko sodeluje le enkrat.

V vsakem krogu nagradne igre bodo izžrebane nagrade v vrednosti 15, 10 in 5 tisoč evrov. Dodatna nagrada v vrednosti tisoč evrov bo izžrebana za tiste udeležence, ki bodo sodelovali v nagradni igri preko mobilne aplikacije ali preko odprtega portala e-Davki.

Skupni nagradni sklad nagradne igre »Vklopi razum, zahtevaj račun!« znaša 124.000 evrov. Prav toliko proračunskih sredstev pa bo namenjeno oglaševanju. Z oglaševanjem na radiu in televiziji ter na spletu želi FURS potrošnike ozaveščati, da je jemanje računov dobro tako za njih kot za državo, saj s tem prispevajo k zmanjševanju sive ekonomije. Prav tako pa jih bodo spodbujali, da jemljejo in preverjajo račune ter sodelujejo v nagradni igri. Oglaševanje bo od 2/2 danes do konca marca 2016 izvajal UKOM z že uveljavljenim sloganom »Vklopi razum, zahtevaj račun!«. Nagradna žrebanja bodo predvajana na TV Slovenija.

Podrobnejše informacije o nagradni igri in pravila so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS.

Oznake: