Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Avtor — 28.09.2010
Izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, s sedežem v Mariboru na Trubarjevi 11. Razpis je zanimiv za vse tiste, ki iščete bančni kredit.
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (vir slike: http://www.podjetniskisklad.si/)

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

 • Banka Celje d.d.,
 • Gorenjska Banka d.d.,
 • Raiffeisen Banka d.d.,
 • Poštna banka Slovenije d.d.,
 • BKS Bank AG,
 • Hypo-alpe-adria bank d.d.,
 • Probanka d.d.,
 • Deželna Banka Slovenije d.d.,
 • Banka Volksbank d.d.,
 • Abanka Vipa d.d.,
 • Banka Koper d.d.,
 • Nova kreditna banka Maribor d.d.,
 • Nova Ljubljanska banka d.d.,
 • Factor banka d.d., SKB d.d.,
 • UniCredit Banka Slovenije d.d.,
 • Banka Sparkasse d.d. in
 • ZVEZA BANK, Podružnica Ljubljana.

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.


Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

 

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:

 1. bilanca stanja na dan 31.12.2009 in izkaz poslovnega izida za leto 2009,
 2. za podjetja, ustanovljena v letu 2010 velja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.

 

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

 • so v letu 2010 že pridobila pozitivni sklep o odobritvi garancije Sklada na razpisu P1 2010,
 • opravljajo dejavnost razvrščeno v: področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, oddelek 05 – Pridobivanje premoga, področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačami,
 • so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009 (več o tem si lahko preberete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=137)

 

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

 

Več informacij o razpisu je na voljo na telefonskih številkah: (02) 234 12 74 -Bojana Mikeln, (02) 234 12 88 -Boris Ritlop, in (02) 234 12 64 -mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

 

Vir: Podjetniski sklad

Oznake: , , ,