P7: garancije za mikrokredite za mikro in mala podjetja

Avtor Saba Resnik — 24.12.2012
Komentiraj!
Vsi lastniki mikro ali majhnega podjetja, pozor! Prejšnji teden je Slovenski podjetniški sklad v Ur. l. RS št. 101/2012 objavil javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012). Več o razpisu lahko preberete v nadaljevanju novice.
P7: garancije za mikrokredite za mikro in mala podjetja

Garancije za kredite - mikrokrediti za mikro in mala podjetja. (Vir slike: sxc.hu)

Namen razpisa

Namen razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa razpis predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Kdo je upravičen do garancije za kredit

Upravičenci so podjetniki mikro in malih podjetij, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Upravičeni stroški

 • materialne investicije,
 • nematerialne investicije,
 • obratna sredstva.

Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške, nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01. 10. 2012 do 31. 12. 2014.

Objavljen je tudi razpis P2!

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita

Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!
 • Pogoji za pridobitev mikrokredita: bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 - SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
 • Upravičeni stroški: vsi stroški poslovanja
 • Maksimalna višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR
 • Obrestna mera: 3,5-% fiksna obrestna mera
 • Stroški odobritve: 0,5 % enkratno, ob odobritvi
 • Zavarovanje: 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
 • Trajanje kredita: od 12 do 60 mesecev
 • Moratorij: do 6 mesecev

Vir: Slovenski podjetniški sklad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Prijavi se na e-novice!