iCenter izboljšuje vodenje dijaške prehrane v srednjih šolah

V SAOP-ju so srednjim šolam ponudili celovito rešitev za spremljanje izkoriščenosti obrokov, s katero bodo šole staršem lažje zagotovile pravilen obračun prehrane za njihove otroke.
iCenter izboljšuje vodenje dijaške prehrane v srednjih šolah

iCenter

Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne
ustanove, je srednjim šolam omogočil učinkovito in enostavno obvladovanje
prehrane dijakov. Sistem obračuna storitev iCenter OST, ki so ga že junija
dopolnili z modulom za vodenje evidence obrokov, so v skladu z zadnjimi
zakonskimi spremembami Zakona o šolski prehrani nadgradili še z modulom za
odjavljanje obrokov. Z uporabo te rešitve bodo slovenske srednje šole, od
katerih jih več kot polovica uporablja SAOP-jev informacijski sistem iCenter,
dijakom in staršem omogočile lažje prijavljanje oziroma odjavljanje obrokov
in s tem plačevanje po dejanski porabi.

Novi Zakon o šolski prehrani nam prinaša
obvezno predčasno odjavo od obrokov, od katere je odvisno tudi
subvencioniranje obrokov. “Poenostavitev odjave je velika prednost za
starše. V primeru neizkoriščenega oziroma neodjavljenega obroka morajo
plačati polno ceno, saj zanj ne prejmemo subvencije,“ je povedal Egon
Pipan, direktor Tehniškega šolskega centra Nova Gorica.

Modul SAOP OST Odjave obrokov omogoča
dijakom, da se preko terminala v kuhinji sami odjavijo od obroka in s tem
razbremenijo delavca v administraciji. Poleg tega se znižajo nabavni stroški,
saj so v kuhinji pravočasno obveščeni o količini hrane, ki jo morajo
nabaviti. Posebna odlika  SAOP-jeve rešitve je tesna povezanost z ostalimi
segmenti šolskega informacijskega sistema oziroma zunanjih izvajalcev
prehrane, ki zagotavlja, da vodenje prehrane ne ustvarja dodatnega dela v
šolski administraciji.

Egon Pipan ugotavlja, da je informatizacija
postopka odjav od obrokov nujna: „Pri tako veliki šoli kot je naša, bi
ročno vodenje odjav pomenilo 40-odstotno povečanje dela, saj bi morala
zaposlena v administraciji dnevno sprejemati in odgovarjati za vse odjave in
spremembe naročil obrokov dijakov in učiteljev.“

Veliko srednjih šol je že v juniju letos
pričelo uporabljati modul OST – Evidentiranje obrokov za tiskanje oziroma
vodenje prijav na šolsko prehrano. Že od začetka novega šolskega leta pa bodo
srednje šole lahko zagotovile vse evidence o prijavljenih, prevzetih,
odjavljenih ali nepravočasno odjavljenih obrokih. To jim bo omogočal novi
modul OST – Odjava obrokov, ki je namenjen vodenju koriščenja obrokov po
posameznih dijakih ali po skupinah. Vsaka odjava prek tega modula se
neposredno zabeleži v Evidenco obrokov, kar odpravlja ročno prepisovanje
podatkov in s tem možnost za napake. Celoten obračun in izdaja računa za
izkoriščene obroke se tako izvede samodejno prek sistema OST, ki omogoča tudi
obračun akontacije za prehrano ter samodejno pripravlja in izmenjuje podatke
z Ministrstvom za šolstvo in šport. SAOP je namreč že pripravil ustrezen
pregled obračunanih podatkov, ki jih zahteva zakon, na primer število
prijavljenih učencev oziroma dijakov, prevzetih subvencioniranih obrokov,
odjavljenih subvencioniranih obrokov, nepravočasno odjavljenih
subvencioniranih obrokov ter obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni
oziroma izrednih okoliščin.

Modul Odjava obrokov omogoča tudi uvedbo
predplačniškega sistema prek ključkov, obeskov in kartic RFID ali magnetnih
kartic ter čitalnika na delilnem pultu, s čimer se obračun še dodatno
poenostavi. Modul je ob tem povezan z vrsto informacijskih sistemov, kot so
MicroCocktail, Ceris in drugi, ki jih uporabljajo zunanji ponudniki prehrane.
Ti sistemi dostopajo samo do dela programa Kuhinjski pult, preko katerega se
beleži koriščenje obrokov, brez vstopa do osebnih podatkov. Sistem OST je
neposredno povezan s SAOP-jevimi zalednimi aplikacijami, kot je glavna
knjiga, kar pomeni, da vodenje odjav ne ustvarja nobenega dodatnega dela v
šolski administraciji.

Oznake: