Ima poslovodna oseba zavarovalno podlago 001 ali 040?

Za določitev pravilne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost je bistveno pravno-formalno razmerje, na podlagi katerega je zavezanec vključen v socialno zavarovanje. V nadaljevanju predstavljamo priročnik "Direktor - zen vodenja", ki vsebuje vse pomembne informacije v zvezi s spremembami socialnega zavarovanja.
Ima poslovodna oseba zavarovalno podlago 001 ali 040?

Ima poslovodna oseba zavarovalno podlago 001 ali 040?

Za določitev pravilne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost je bistveno pravno-formalno razmerje, na podlagi katerega je zavezanec vključen v socialno zavarovanje. »Zato je potrebno pred določitvijo podlage za vključitev v sistem socialnega zavarovanja za poslovodne osebe opredeliti pravno-formalno razmerje, na podlagi katerega poslovodne osebe opravljajo svojo funkcijo,« piše davčna svetovalka Mira Goršič v novem delu priročnika DIREKTOR – ZEN VODENJA Socialno zavarovanje poslovodnih oseb.

Avtorica Mira Goršič o celotni problematiki določitve šifre zavarovalne podlage za poslovodne osebe piše na razumljiv način s praktičnimi primeri, opozorili, kot je spodnje:

 • Direktorja, ki je hkrati tudi lastnik, mora podjetje do 31. 12. 2011 odjaviti iz osnove 040. Nato se bo moral sam ponovno prijaviti v osnovo 040. Od tega dejanja dalje bo moral sam obračunavati, oddajati in plačevati prispevke za socialno zavarovanje (obrazec OPSVL).

Poslovodne osebe v družbi funkcijo poslovodje opravljajo na podlagi statusno-pravnega razmerja, lahko pa (dodatno) tudi na podlagi pogodbenega razmerja.

Kako je torej v primeru, če ste poslovodna oseba, ki:

 • funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in ni lastnik družbe,
 • funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o poslovodenju, ni lastnik družbe in ni obvezno zavarovan na drugi podlagi,
 • je hkrati družbenik,
 • je hkrati družbenik in je v delovnem razmerju pri drugi družbi,
 • je družbenik enoosebne družbe, ki je hkrati poslovodna oseba in je v delovnem razmerju pri tej družbi,
 • je družbenik večosebne družbe, ki je hkrati poslovodna oseba in je v delovnem razmerju pri tej družbi,
 • je poslovodna oseba, ki je hkrati registrirana kot samostojni podjetnik posameznik?

V NOVEM DELU priročnika so za vsak tip poslovodne osebe natančno opredeljene posebnosti, hkrati pa podrobno razložene tudi dileme v zvezi:

 • s prispevki za socialno varnost glede na zavarovalno podlago,
 • z ”izbiro” podlage za zavarovanje družbenikov, ki so hkrati poslovodne osebe (podlaga 001 ali podlaga 040)
 • obračunavanjem prispevkov za socialno varnost pri podlagi zavarovanja 040 na podlagi REK-1 obrazcev.

Oglejte si aktualne in uporabne vsebine priročnika DIREKTOR – ZEN VODENJA. Strokovni priročnik vsebuje tudi številne nasvete uspešnih slovenskih menedžerjev, ki jih lahko takoj vpeljete v prakso. Čas je za akcijo!

Oznake: , , ,