Ima Slovenija res tako slabo plačilno disciplino?

Partnerska bonitetna hiša Dun & Bradstreeta CRIBIS D&B iz Italije je pripravila analizo plačil za 21 držav za obdobje od l. 2008 do l. 2012. Med 15 evropskimi državami je bila v analizo plačilne discipline vključena tudi Slovenija, pripravila jo je Bonitetna hiša I iz Ljubljane.
Izbirate lahko med različnimi viri financiranja

Izbirate lahko med različnimi viri financiranja. (Vir slike: sxc.hu)

V analizo so bili vključeni zgolj plačani računi za več kot 27 milijonov družb z več kot 5 milijardami plačil. Analiza plačil 2012 je pokazala velike razlike v plačilni disciplini med vključenimi evropskimi državami. Za Slovenijo se je izkazalo, da le nimamo tako zelo slabe plačilne discipline.

Države z najboljšo plačilno disciplino

V Evropi je svoje obveznosti v dogovorjenem roku leta 2012 v povprečju poravnavalo 39,1 % družb, medtem ko je 3,3 % družb v Evropi v istem letu v povprečju poravnavalo svoje obveznosti z več kot 90-dnevno zamudo.

V Nemčiji, ki je lansko leto veljala za državo z najboljšo plačilno disciplino, je leta 2012 v povprečju poravnavalo svoje obveznosti na valuto 78,8 % družb. Boljšo plačilno disciplino so imeli zgolj na Danskem, saj je kar 83,3 % družb svoje obveznosti poravnavalo v roku. Za Nemčijo je to dobra novica, saj dokazuje, da se uspešno izvija iz krempljev krize.

Nemčiji in Danski sledi Turčija z 52,7 % družb, ki so v letu 2012 poravnavale svoje obveznosti na valuto.

Države z najslabšo plačilno disciplino

Kaj pa tiste države, ki so se najslabše držale rokov za plačilo? Tudi letos je to bila Portugalska, kjer je v primerjavi z družbami v ostalih državah leta 2012 v povprečju na valuto plačevalo zgolj 17,6 % družb, najmanj izmed vseh evropskih držav, zajetih v analizo. Portugalska tako še poslabšuje svojo plačilno disciplino, ki je v primerjavi z letom 2011 za 4,2-odstotne točke nižja.

Kaj pa Slovenija?

V Turčiji, na Nizozemskem, na Finskem, v Belgiji, v Italiji, na Madžarskem, v Španiji in v Sloveniji je v letu 2012 v povprečju poravnavalo svoje obveznosti v roku od 39,8 % do 52,7 % družb. V primerjavi z lanskim letom v Sloveniji na valuto plačuje za 3,6 odstotkov več družb.

V Sloveniji je leta 2012 4,6 % družb poravnavalo svoje obveznosti s povprečno zamudo od 30 do 60 dni in 7,7 % družb je z enako zamudo v letu 2012 plačevalo tudi na Portugalskem.

Za Slovenijo je analiza pokazala, da je zamujenih plačil komaj kaj več od evropskega povprečja, kar je v nasprotju s sliko, ki jo imamo o plačevanju v Sloveniji. V Evropi je namreč svoje obveznosti poravnavalo v povprečju z več kot 30 dni zamude 51,3 % družb, medtem ko je v Sloveniji z omenjeno zamudo v letu 2012 plačalo povprečno 52,1 % družb.

Kakšna je plačilna disciplina drugod po svetu?

Na Tajvanu je v letu 2012 svoje obveznosti v povprečju poravnavalo v roku 70,3 % družb in 52,9 % družb v Mehiki. Na Kitajskem in v Združenih državah Amerike se je povečal delež družb, ki svoje obveznosti poravnajo z večjimi zamudami. Na Kitajskem je v letu 2012 v povprečju s plačili zamujalo za več kot 90 dni kar 7,7 % družb in 6,3 % družb v Združenih državah Amerike.

Vir: Bonitetna hiša i

Oznake: , , ,