Imate podjetje v Mariboru ali okolici?

Avtor — 17.03.2016
V podjetju Tiko pro d.o.o. so pripravili seznam 5 aktualnih razpisov v Sloveniji, ki so namenjena podjetjem v Mariboru in okolici. Preko razpisov so na voljo nepovratna sredstva za manjše investicije, in sicer do 50 tisoč evrov.
Imate podjetje v Mariboru ali okolici?

Imate podjetje v Mariboru ali okolici? (Vir slike: Pixabay.com)

Na voljo so naslednji razpisi:

Sofinanciranje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo vsaj 18 mesecev sedež ali podružnico v omenjenih občinah. Višina sofinanciranja od 25 do 45 odstotkov. Rok za prijavo je 11. april 2016. Več informacij >>

Nepovratna sredstva za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Sofinanciranje do 50 tisoč evrov za vzpostavitev ali razširitev proizvodnje, diverzifikacijo ali bistveno spremembo proizvodnje v občinah Kungota, Hoče-Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica n Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Sofinanciranje od 25 do 35 odstotkov. Rok za prijavo je 30. april 2016. Več informacij >>

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 

Višina kredita do 100 tisoč evrov za pred-financiranje že odobrenih projektov s strani Evropske komisiji. Rok za prijavo je 15. november 2016. Več informacij >>

Razpis kreditov in garancij za podjetja v okviru regijske garancijske sheme Podravje

Ročnost kredita je do 8 let z možnostjo 12 mesečnega moratorija, višina kredita do 150 tisoč evrov in obrestna mera 6 mesečni Euribor s pribitkom 1,95 do 2,85 odstotka. Več informacij >>

P1 PLUS 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

SPS je objavil razpis podjetja, zavode in socialna podjetja. Upravičencem ponujajo garancijo za kredite v višini od 60 do 80 odstotkov in obrestno mero od 0,15 do 0,65 odstotkov + 6 mesečni EURIBOR. Potreben je bančni sklep o odobritvi kredita. Tokrat se za obratna sredstva (plača, nakup materiala in blaga) lahko prijavijo tudi trgovine. Roki za prijavo so 1. april, 15. april, 1. maj itd. Več informacij >>

Vir: Tiko pro d.o.o.

Oznake: