Imate težave z odpiranjem podjetja v tujini?

SOLVIT je sistem za reševanje problemov, preko katerega lahko države članice EU s skupnimi močmi rešujejo probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU s strani organov javne uprave na področju notranjega trga.
Imate težave z odpiranjem podjetja v tujini?

Reševanje problemov na notranjem trgu. (vir slike: http://ec.europa.eu/)

Namen centrov je prispevati k učinkovitejši obravnavi pritožb, ki jih vložijo tako državljani kot tudi podjetja. Centri SOLVIT so sestavni del državnih uprav in si prizadevajo za iskanje rešitev problemov v najkrajšem možnem času, in sicer najpozneje v roku deset tednov. Storitve sistema SOLVIT so brezplačne.

Sistem deluje že od julija 2002, slovenski center pa je bil ustanovljen aprila 2004 v okviru Ministrstva za gospodarstvo in je začel operativno delovati z dnem vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

Če je vaša želja ustanoviti podjetje ali prodajati vaše izdelke ali storitve v drugi državi članici EU, ne glede na to, da notranji trg v splošnem deluje dobro, se boste težko izognili napakam ali težavam pri uveljavljanju vaših zakonsko določenih pravic. Lahko na primer, naletite na težave pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje, težave pri priznavanju diplome ali strokovne usposobljenosti, boste imeli težave pri registraciji motornega vozila, morda se bo kaj zataknilo pri pravicah, ki izhajajo iz zaposlitve, socialnega varstva, dohodnine ali pri volilnih pravicah.

V kolikor imate težave pri uveljavljanju pravic na notranjem trgu v drugi državi članici EU, se po pomoč lahko obrnete na sistem SOLVIT.

Kako deluje SOLVIT?

Ko predložite vaš primer v sistem SOLVIT, bodo tam najprej preveril podatke iz vaše prijave (da se prijava v resnici nanaša na napačno uporabo pravil notranjega trga in ali so na voljo vsi podatki, ki so potrebni za reševanje primera). Center bo nato vaš primer posredoval centru SOLVIT v državo članico kjer je problem nastal. Odgovorni center bo nato v roku enega tedna potrdil, ali bo prevzel primer. Ciljni rok za oblikovanje rešitve problema, kjer sodelujeta oba centra je 10 tednov.

Sistem SOLVIT deluje veliko hitreje od uradnega postopka vlaganja pritožb. Predlagane rešitve vam ni treba sprejeti, ne morete pa je niti uradno izpodbijati preko sistema SOLVIT. Ker je sistem SOLVIT neformalen pristop k reševanju težav, se naj ne bi uporabljal v okoliščinah, ko sodni postopki že potekajo.

V praksi so področja, s katerimi se sistem SOLVIT najpogosteje srečuje, naslednja:

 • Priznavanje strokovne usposobljenosti in diplom,
 • dostop do izobraževanja,
 • dovoljenja za bivanje,
 • volilne pravice,
 • socialno varstvo,
 • pravice iz naslova zaposlitve,
 • vozniška dovoljenja,
 • registracija motornih vozil,
 • mejne kontrole,
 • dostop na trg za proizvode,
 • dostop na trg za storitve,
 • urejanje statusa samozaposlenega,
 • javna naročila,
 • obdavčitev,
 • prost pretok kapitala oziroma plačil.

 

Nekateri primeri uspešno rešenih problemov

Dovoljenje za opravljanje storitev v Bolgariji

Slovensko podjetje je kot podizvajalec pogodbe, sklenjene med češkim podjetjem in bolgarskim javnim podjetjem (kot nosilcem javnega naročila), pridobilo posel v Bolgariji. Pogodba se je nanašala na izvajanje laserskega fotografiranja terena iz zraka. Pred začetkom del je moralo podjetje pridobiti ustrezno dovoljenje za izvajanje teh storitev pri pristojnih bolgarskih oblasteh. S tem v zvezi je predložilo potrebne dokumente pristojnemu bolgarskemu organu; ker pa se zadeva ni premaknila z mrtve točke, se je obrnilo po pomoč na slovenski Center SOLVIT. Ta je vzpostavil takojšen stik z bolgarskim Centrom SOLVIT, ki je raziskal primer in ugotovil, da je v celotnem sklopu predložene dokumentacije manjkala kopija pogodbe, ki je bila dostavljena tri tedne kasneje kot ostali dokumenti. Ko je bila dokumentacija popolna, je pristojni bolgarski organ izdal ustrezno dovoljenje za izvajanje del slovenskemu podjetju, ki je potem lahko v pogodbenem roku opravilo storitev. Primer je bil rešen v enem tednu.

Tranzit blaga skozi Italijo

Slovenska podjetja so prevažala blago iz Španije – preko Italije in Slovenije – v Srbijo. Na podlagi zakonodaje EU zadošča za tranzit blaga znotraj EU dovoljenje Skupnosti (t.i. Community Licence). Vendar pa italijanski policisti, v okolici Verone, tega niso upoštevali in so od naših avtoprevoznikov zahtevali t.i. CEMT dovolilnico. Posledica takih dogodkov je bila, da je italijanska policija zaplenila kar nekaj slovenskih kamionov z blagom in določila visoke globe prevoznikom.

 

Kako je rešila problem slovenska turistična agencija v Avstriji in še več primerov si lahko preberete na spletni strani Ministrstva RS za gospodarstvo.

 

Kako stopite v stik s centrom SOLVIT

V kolikor imate problem na skupnem evropskem trgu ker organi javne uprave v praksi napačno izvajajo pravo EU lahko stopite v stik s slovenskim centrom SOLVIT, ki se nahaja na naslovu:

Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za notranji trg
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov: solvit(at)gov.si

Kontaktne osebe:

dr. Peter Vrtačnik, tel.št. 01-400-3666; peter.vrtacnik@gov.si

Marjeta Petrač, tel. št.01-400-3507; marjeta.petrac@gov.si

Mojca Bešter, tel.št. 01-400-3538; mojca.bester@gov.si

 

Vir: http://www.mg.gov.si/index.php?id=7939 in http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_sl.htm

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje