INATRI – ideja, invencija, inovacija

Avtor — 13.04.2013
GZS, Zbornica osrednjeslovenske regije Ljubljana, v sodelovanju s projektno skupino mladih kreativcev (INATRI) letos že drugič vabi vse mlade, nadobudne kreativce, da prijavijo svoje ideje ali rešitve na razpis INATRI – ideja, invencija, inovacija.
INATRI – ideja, invencija, inovacija

INATRI – ideja, invencija, inovacija. (Vir slike: sxc.hu)

Skupina Inatri

Inatri je projektna skupina, ki pod vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije (GZS ZOR) že drugo leto zapored izdaja razpis za mlade do 29. leta in druge odrasle. Na dvodnevnem dogodku z naslovom Izzivi gospodarskega razvoja, ki ga že šesto leto zapored tradicionalno organizira GZS ZOR, mladi dobijo priložnost, da svoje inovacije, rešitve, invencije ali zgolj ideje predstavijo širši gospodarski javnosti, posameznim inovatorjem in podjetjem, uspešnim podjetnikom ter potencialnim investitorjem in na samem odru tudi prejmejo nagrado za najboljšo zamisel. Omenjeni dogodek bo potekal 20. in 21. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Razpis INATRI – ideja, invencija, inovacija

Razpis predstavlja posebno priložnost za predstavitev zamisli, rešitev, invencij ali zgolj idej na forumu talentov tudi širši, poslovni javnosti, uspešnim podjetnikom ter potencialnim investitorjem.

Namen razpisa je motiviranje različnih skupin in posameznikov, ki se v trenutnem dokaj negostoljubnem poslovnem okolju spopadajo z izzivi iskanja pravega študija, primerne zaposlitve itd. Številni posamezniki se odločajo med samostojnim podjetništvom ali zaposlitvijo, imajo pa obilico idej ali celo invencij, ki jih ne znajo in ne zmorejo razviti ali umestiti v okolje. V tej populaciji je veliko tudi mladih deklet in žensk, ki imajo poleg teh izzivov dostikrat pred seboj še dodatno težavo, skrb za družino, otroke in starejše člane družine.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpisu lahko sodeluješ tudi ti. K prijavam vabijo predvsem:

  • mlade med 15. in 29. letom
  • odrasle med 30. in 40. letom – ne glede na status (dijaki, študenti, iskalci zaposlitve, zaposleni)

Podeljeni bosta po dve nagradi za prvo, drugo in tretje mesto in 10 priznanj:

  • v kategoriji mladi med 15. in 29. letom
  • v kategoriji odrasli med 30. in 40. letom

Razpis spodbuja mlade, nadobudne kreativce pri generiranju svežih in odbitih idej, k povezovanju in aktivaciji v svetu gospodarstva. Razpis mladim ponudi, da je njihova ideja »slišana« in s tem možnost predstavitve in promocije ideje gospodarstvu, podjetnikom ter inovatorjem.

Ideja, invencija, potencialna inovacija in inovacija

Ideja = rezultat najvišje umske dejavnosti, ki nakazuje uresničitev ali izvedbo česa. Idejo je možno spromovirati in tudi izvesti, a dokler bo ideja le v vaših glavah, se premik ne bo zgodil.

Invencija = nova zamisel, ki je obetavna in rešuje problem ali nerešeno potrebo, ni pa nujno, da se v prihodnosti izkaže kot uporabna. Je rezultat raziskovalnega dela in se nanaša na nov proizvod, storitev, proces ali sistem.

Potencialna inovacija = do uporabnosti dognana invencija. Je rezultat razvoja, ki se pojavi v obliki izdelave prototipa ali uspešno izvedene poskusne proizvodnje.

Inovacija = uporabna novost, katere koristnost se je že potrdila na trgu (v nasprotju s potencialno inovacijo). Prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence itn.

Vir: inatri.eu


Oznake: , ,