Internacionalizacija majhnega podjetja

Danes pojavnost na domačem trgu pogosto ni več dovolj. Vsak pravi podjetnik, ki je uspel na domačem trgu, si želi vstopiti in poizkusiti srečo tudi na drugih trgih. Priča smo hitremu tehnološkemu napredku, nenehnemu spreminjanju okolja, spremenjeni strukturi trgov in vse večji konkurenci.
Internacionalizacija majhnega podjetja

Internacionalizacija majhnega podjetja (Vir slike: sxc.hu)

Hiter napredek od podjetij zahteva nenehno prilagajanje, povečevanje učinkovitosti, zniževanje stroškov in iskanje novih priložnosti na domačih ter tujih trgih. Tako postaja internacionalizacija poslovanja tudi za večino majhnih podjetij nujna za preživetje.

Potencial podjetja

Podjetje, ki ima potencial za uspeh na tujem trgu, je finančno stabilno, prepoznavno in uveljavljeno na domačem trgu, ima jasno prepoznavno priložnost na tujem trgu, realne možnosti dostopa do resursov, ki jih potrebuje (ljudje, razvoj, finančna sredstva), in je v fazi rasti oziroma zrelosti.

Če se odločimo za vstop na nov trg, se moramo hkrati zavedati tudi tveganja in stroškov, ki jih vstop prinaša. Pred slednjim je tako potrebno preveriti:

 • dostop do tehnologij, procesov, različnih virov (človeških, finančnih, raziskave in razvoja),
 • pravne in carinske ovire,
 • kakšni so transportni stroški,
 • regulacijo trgov (zaščita domačih trgov),
 • dostop do tržnih poti, dobaviteljev,
 • ali imamo dovolj informacij za oceno in analizo tujih trgov,
 • lojalnost blagovnim znamkam, tujo konkurenco,
 • kakšne investicije v trženjsko komuniciranje bodo potrebne.

Za vsako podjetje lahko najdemo še veliko ovir in potencialnih stroškov, ključno pri vstopanju na tuje trge pa je razumevanje lokalnega trga in obnašanja porabnikov.

Kako vstopiti?

Idealne vstopne strategije ni, saj se trgi razlikujejo, na izbiro prave strategije, ki vpliva na uspešnost podjetja, pa vplivajo različni dejavniki:

 • notranji dejavniki (proizvodi, velikost podjetja, izkušnje),
 • zunanji dejavniki (razlike med domačim trgom in tujimi trgi, konkurenca, omejitve trgovanja),
 • lastnosti želenih načinov vstopa (tveganje, nadzor, fleksibilnost),
 • 3transakcijsko-specifično vedenjski dejavniki (znanje).

Ob zavedanju, da na tujih trgih niso le priložnosti, ampak tudi tveganja, ki lahko ogrozijo potencial in priložnosti, naj bi podjetja izbrala tisto obliko vstopa, ki jim najbolj ustreza z vidika stroškov, obvladovanja tveganja ter možnosti nadzorovanja in upravljanja dejavnosti (podjetja) v tujini.

Načine vstopa lahko delimo na izvoznepogodbene in investicijske.

Izvozni načini vstopa so zaradi svoje enostavnosti, majhnega tveganja in potrebnih virov najpogostejši način vstopa malih podjetij. Sem štejemo domače nakupe, piggibacking, uvozno/izvozne hiše, agente in distributerje. Zaradi svoje preprostosti so izvozni načini vstopa in delovanja med najpogostejši tudi v praksi.

Med pogodbene načine vstopa štejemo dolgoročna nekapitalska združenja med mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem ciljnem trgu, ki vključuje prenos tehnologije ali človeških znanj med podjetjema (franšizing, licenciranje, strateške zveze, podpogodbena proizvodnja, managerske pogodbe in pogodbe na ključ).

Pri investicijskih načinih gre za neposredne investicije in lastništvo določenih objektov v tuji državi. Ti načini vstopa zahtevajo veliko mednarodnega znanja, spretnosti in velike investicije v kratkem časovnem obdobju.

Mala in srednje velika podjetja se večinoma poslužujejo različnih načinov izvoza, poslovanja prek trgovskih potnikov ali zastopnikov, pozneje in v manjši meri pa tudi oblik skupnih vlaganj, pri katerih z lokalnim partnerjem ustanovijo mešana podjetja. Pogosto je to tudi končna pravnoorganizacijska oblika, ki jo uporabljajo mala in srednje velika podjetja, saj omogoča najboljšo kombinacijo vlaganja, nadzora, porazdelitve tveganja in načina vodenja ter upravljanja podjetja.

Podjetnik, ki se želi uspešno spopasti s tujimi trgi, pa mora poleg ključnih sredstev in znanja imeti še pogum, mora se biti pripravljen prilagajati, učiti, razumeti mora, da trg ni le priložnost, ampak predstavlja tudi tveganje. Seveda ob vsem tem potrebuje še nekaj sreče.

Kdo vam lahko pomaga pri vstopanju na tuje trge?

Več informacij o možnostih, načinih vstopa, potencialu posameznih trgov, ovirah in še čem najdete na spletnih straneh različnih institucij.

 • JAPTI
 • Podjetniški portal

Besedilo je prispevala Mihaela Hočevar iz podjetja Najdi.si.

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje