Izkoristite lahko katerega izmed novih razpisov

Avtor — 31.08.2014
V rubriki "Aktualni razpisi" vam tokrat predstavljamo dve novosti, in sicer razpis za sofinanciranje projektov s področja LIFE, napoved razpisov za tuje neposredne investicije, razpis v okviru iniciative EUREKA in razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja.
Izkoristite lahko katerega izmed novih razpisov

Izkoristite lahko katerega izmed novih razpisov (Vir slike: Freeimages.com)

4 novosti v tem tednu

1. Razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programa LIFE za leto 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo razpis o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014. Okvirna višina sofinanciranja projektov je do 20 odstotkov. 

Več o razpisu >> 

2. Napoved razpisov za tuje neposredne investicije

V Letu 2013 so v Tiko Pro d.o.o. startup podjetju tujega prijavitelja pomagali pridobiti 770 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V kolikor ima vaše podjetje tujega lastnika in imate v planu investicijske ali razvojne projekte, je lahko ta razpis primeren tudi za vas. 

Več na povezavi >>

3. Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014

Namen je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških področjih programa Eureka. Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je v letu 2015 predvidenih 1,34 milijona evrov. Višina sofinanciranja je do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Posamezni projekt bo lahko prejel do največ 100 tisoč evrov. Rok za prijavo: 19. september 2014.

Več o razpisu >>

4. Javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja

Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Skupaj je na voljo 1,49 milijona evrov.  Rok za oddajo je do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog. 

Več o razpisu >>

Preostali aktualni razpisi

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij

Na voljo je subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas v višini 5 tisoč evrov na osebo. Povabilo je za sklop A odprto do 30. septembra 2014, za sklop B pa do 28. novembra 2014. 

Več o javnem povabilu >> 

Zbiranje ponudb delodajalcev za zaposlitev brezposelnih, starih 50 in več let, iz vzhodne Slovenije, ki so vsaj 12 mesecev brezposelni ali so brez izobrazbe

Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kot pravna ali fizična oseba za opravljanje dejavnosti ter kot samostojni poslovni subjekt. Subvencija za zaposlitev je v višini 5 tisoč evrov na osebo. Skupaj je na voljo 3,8 milijona evrov. Rok za oddajo je 30. september 2014. 

Več o razpisu >> 

Sofinanciranje ter kreditiranje investicij v učinkovito rabo energije 

Denarna sredstva so namenjena za mikro, malim in srednje velikim podjetjem za investicije v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije in podobno. Rok za oddajo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2014

Več o razpisu >>

Kredit P1B 2014 z obrestno mero 1,95% + 6-mesečni EURIBOR

Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicije ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Roki za prijavo so 15. september, 15. oktober, 17. november in 15. december. 

Več o razpisu >>  

Kredit P1B TIP 2014 s subvencionirano obrestno mero 0,00% + 6-mesečni EURIBOR

Razpis je namenjen za konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Trgovine niso upravičene. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Rok za prijavo je 5. september 2014. 

Več o razpisu >>

Aktualni evropski razpisi

SME Instrument

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo prve faze je 24. september 2014. Gre za odlično priložnost za vaše inovativne ideje Več o razpisu >>

Horizon 2020

Nepovratna sredstva v okviru tega razpisa so namenjena za raziskave in inovacije. Sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vrašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Več o razpisu >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,