Izkoristite ugodne kredite za okoljske naložbe

Avtor — 15.05.2015
V zadnjih nekaj dneh sta bila objavljena dva nova razpisa. Eko sklad je razpisal ugodne kredite, namenjene okoljskim naložbam, Slovenski regionalno razvojni sklad pa posojila, namenjena primarni kmetijski pridelavi.
Izkoristite ugodne kredite za okoljske naložbe

Izkoristite ugodne kredite za okoljske naložbe (Vir slike: Bigstockphoto.com)

Novi razpisi

1. Ugodni krediti za okoljske naložbe

Eko sklad razpisuje ugodne kredite za naslednje namene:

 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
 • zmanjšanje onesnaževanje zraka, 
 • gospodarjenje z odpadki, 
 • varstvo voda in učinkovita raba vode, 
 • odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in 
 • začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Razpis, ki je bil objavljen 9. maja 2015, bo gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam omogočil 75 – 85 odstotno financiranje projektov. Rok za oddajo vloge je 30. april 2016. Skupno bo na voljo 10.000.000 evrov. 

Več informacij o razpisu >>

2. Posojila za primarno kmetijsko pridelavo

Slovenski regionalno razvojni sklad razpisuje kredite na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje, nakupa ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zamljišča upravičena le v obsegu 10 odstotkov upravičenih stroškov, 
 • nakup strojev oz. mehanizacije opreme, 
 • samostojni nakup nepremičnin (kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih), 
 • stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin, 
 • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, 
 • stroški izgradnje oz. obnove namakalne infrastrukture.

Do kreditov so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot pravne osebe, samostojni podjetniki ali kmetije.

Več informacij o razpisu >>

Najava novih razpisov

Mariborska in koroška razvojna agencija bosta do konca maja objavili razpise za posojila in nepovratna sredstva.

Za kredite, ki bodo namenjeni za manjše začetne naložbe, bodo lahko kandidirala MSP podjetja iz Podravske in Koroške regije. Najnižji znesek kredita bo znašal 8.000 evrov, najvišji pa 150.000 evrov, najdaljša ročnost bo 8 let. V Podravski regiji bo na voljo 1.200.000 evrov sredstev, v Koroški regiji pa 1.000.000 evrov.

Hkrati z zgornjim razpisom bosta regijski razvojni agenciji objavili tudi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za MSP podjetja iz problemskega področja Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo na voljo 607.142 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij o najavah razpisov >>


Oznake: , ,