Izvršnica: instrument za preprečevanje zamud pri plačilih

Avtor Matija Kočevar — 23.07.2012
Komentiraj!
Državni zbor je sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah, ki stremi k odpravi nejasnosti in administrativnih bremen. Zakon odpravlja pomanjkljivosti v zvezi s členom, ki ureja nasprotje interesov in skrajšuje rok za izbris podjetnika.
Izvršnica: instrument za preprečevanje zamud pri plačilih

Izvršnica je listina, ki vsebuje v evrih navedeno denarno obveznost dolžnika. (Vir slike: sxc.hu)

Prav tako je Državni zbor sprejel tudi zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki kot najpomembnejšo novost uvaja instrument izvršnice. Izvršnica je listina, ki vsebuje v evrih navedeno denarno obveznost dolžnika. Izda jo dolžnik, njenemu imetniku pa omogoča, da se neposredno poplača iz sredstev na kateremkoli računu dolžnika pri katerikoli banki v Sloveniji. Lahko se poplača tudi iz depozitov in varčevanj.

Imetnik izvršnice bo tako lahko ob zapadlosti plačila papir prinesel v dolžnikovo banko, kjer bo poplačan. Upniku omogoča poplačilo brez pravde, kar je bistvena lastnost izvršnice. Izvršnica ima tudi naravo izvršilnega naslova kar pomeni, da v primeru, če upnik ni poplačan iz bančnih računov, lahko v izvršilnem postopku zahteva poplačilo iz preostalega dolžnikovega premoženja.

Vir: Finance

Prijavi se na e-novice!