Poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine

Avtor — 19.12.2009
Davčna uprava Republike Slovenije javno poziva k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja za leto 2009.
Poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine

slika: zagorje.si

Javni poziv je bil sprejet na podlagi
tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list
RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D).

Zavezanci,
ki so v letu 2009 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično
premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz
oddajanja premoženja v najem najpozneje
do 15. januarja 2010
.

Zavezanec
rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja
premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki
imajo vir izven Slovenije.

Zavezanec,
ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz
oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji. Navedena
napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved
za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
«.

Zavezanec
za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan
za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z
zakonom  ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede
neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v
zmoto.

Vir: DURS                                                  


Oznake: ,