Poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine

Avtor Nejc Krumpačnik — 19.12.2009
Komentiraj!
Davčna uprava Republike Slovenije javno poziva k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja za leto 2009.
Poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine

slika: zagorje.si

Javni poziv je bil sprejet na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D).

Zavezanci, ki so v letu 2009 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2010.

Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.

Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji. Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.

Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom  ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.


Vir: DURS                                                  

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!