Javni razpis “Inovacijski vavčer”

Avtor — 21.09.2010
Namen javnega razpisa je priprava in izvedba razvojno naravnanega projekta podjetja ter spodbujanje povezovanja med podjetji in zunanjimi svetovalci z namenom zaščite pravic industrijske lastnine.
Javni razpis "Inovacijski vavčer"

Izvajalec javnega razpis “Inovacijski vavčer” je JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. (vir slike: www.japti.si)

Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, majhna in srednje velika podjetja, okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, pa znaša 800.000 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega projekta podjetja, kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave:

  • patenta in/ali,
  • modela in/ali,
  • znamke.

 

Upravičeni stroški svetovalnih storitev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega projekta morajo nastati na podlagi poslovnega sodelovanja podjetja z naslednjimi fizičnimi ali pravnimi osebami (zunanji svetovalci):

  • raziskovalna organizacija, ki ima uradno vpisano raziskovalno skupino v bazo Sicris, ne glede na to ali je pravna oseba javnega ali zasebnega prava,
  • raziskovalci, ki so uradno vpisani v bazo Sicris,
  • laboratorij, kontrolni ali certifikacijski organ, ki je uradno akreditiran prek Slovenske akreditacije,
  • patentni zastopniki, ki so uradno vpisani v register patentnih zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
  • zastopniki za modele in znamke, ki so uradno vpisani v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Več o pogojih si lahko preberete na spletni strani JAPTI.si.

Javni razpis “Inovacijski vavčer” bo odprt do porabe sredstev oziroma do vključno 30.9.2010.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko pišete na elektronski naslov: vavcer@japti.si do vključno 20.9.2010 – zaprosilo naj bo označeno z »JR Inovacijski vavčer – vprašanje«. Na spletnem naslovu: www.japti.si bodo v roku treh delovnih dni objavljeni odgovori na vaša vprašanja.

 

Vir: Podjetniski-portal


Oznake: , ,