Javni razpis PETROLURE/2013/R3

Avtor — 31.10.2013
Petrol d.d., Ljubljana, je objavil razpis, s katerim želi podeliti nepovratne finančne spodbude projektom, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.
Javni razpis PETROLURE/2013/R3

Javni razpis PETROLURE/2013/R3 (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju;
 • izvedba energetskih pregledov;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP;
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju;
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od 28. 10. 2013 dalje in najkasneje do 15. 11. 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev. Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte znaša 119.791,00 EUR.

Vir: Petrol.si


Oznake: ,