Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas (velja: 30. januar 2009 - 28. junij 2010)

Avtor Egon Ravbar — 06.06.2009
Komentiraj!
Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so odprli že 5. razpisni rok za razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas.
Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas (velja: 30. januar 2009 - 28. junij 2010)

Operacijo financira Evropska unija

O razpisu:

Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci iz tržnega sektorja, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.

Subvencija se dodeli delodajalcem, ki za krajši delovni čas zaposlijo brezposelne osebe. V okviru programa je za navedeno obdobje predvidenih 1600 vključitev brezposelnih oseb v zaposlitev.

Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku: za 1-letno zaposlitev znaša 3.750 EUR za 6-urni delovni čas in 2.500 EUR za 4-urni delovni čas, za polletno zaposlitev pa 1.875 EUR za 6-urni delovni čas in 1.250 EUR za 4-urni delovni čas.

Na razpisu je v obdobju 2009–2011 na voljo skupaj 5,5 milijona EUR, pri čemer 85 % sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Peti rok za oddajo vlog: 26. junija 2009 do 12. ure, nato pa vsak zadnji petek v mesecu do razdelitve sredstev oziroma do 28. junija 2010 do 12. ure. Delodajalci svoje vloge oddate na območnih službah Zavoda.

 

1. junij 2009: OBVESTILO VLAGATELJEM - ODPIRANJE VLOG

Vlagatelje na javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas obveščamo, da bo JAVNO odpiranje vlog, prispelih na 4. razpisni rok, 29. maja 2009, potekalo v sredo, 3. junija 2009, ob 14. uri v naslednjih območnih službah Zavoda: Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Sevnica in Trbovlje. Vlagatelji se udeležite javnega odpiranja vlog v prostorih pristojne območne službe, to je območne službe, na katero ste oddali svojo vlogo na razpis.

Na vseh drugih območnih službah Zavoda odpiranje vlog, prispelih na 4. razpisni rok, zaradi prevelikega števila vlog NE bo javno.

29. maj 2009: OBVESTILO DELODAJALCEM - VEČ SREDSTEV ZA JAVNI RAZPIS

Sporočamo vam, da je zaradi velikega zanimanja delodajalcev za javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas odobrenih dodatnih 1,5 milijona EUR. Celotna okvirna vrednost javnega razpisa tako po novem znaša 5,5 milijona EUR za obdobje 2009-2011. Zavod RS za zaposlovanje je o tem objavil Obvestilo v današnjem Uradnem listu (št. 40/2009).

20. maj 2009: SEZNAM IZBRANIH IZVAJALCEV

Objavljamo Seznam izbranih vlagateljev, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo o dodelitvi subvencije v okviru javnega razpisa Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas, na dan 20. maja 2009.

Peti rok za oddajo vlog: 26. junija 2009 do 12. ure.

15. aprila 2009: ROKI, OBVEZNOSTI IN LOGOTIPI ZA IZBRANE VLAGATELJE
Objavljamo Obvestilo za izbrane vlagatelje. Z obvestilom želimo posebej opozoriti na nekatere roke in obveznosti, ki jih morate izbrani vlagatelji upoštevati pri zaposlitvi brezposelnih oseb, kot določata javni razpis in pogodba o dodelitvi subvencije.

Objavljamo tudi Logotip Evropskega socialnega sklada. Z logotipom ESS morate izbrani vlagatelji opremiti vse pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe ter vse druge uradne dokumente in pisno komunikacijo v zvezi s subvencijo za zaposlitev.

3. februarja 2009: ODGOVORI NA VPRAŠANJA VLAGATELJEV

Objavljamo Odgovore na vprašanja vlagateljev na javnem razpisu Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas. Odgovore sproti dopolnjujemo. V skladu z razpisom svoja vprašanja lahko pošiljate ga. Antoniji Pezdirc, na elektronski naslov: antonija.pezdirc@ess.gov.si

30. januarja 2009: OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas (javni razpis v pdf obliki).

Razpisna dokumentacija (v pdf obliki) je na voljo na tej spletni strani. Delodajalci lahko razpisno dokumentacijo dvignete tudi osebno v vložišču pristojne območne službe Zavoda v času uradnih ur. Delodajalce prosimo, da vlogi na razpis priložijo tudi izpolnjen anketni vprašalnik (na 1 strani).

Peti rok za oddajo vlog: 26. junija 2009 do 12. ure, nato pa vsak zadnji petek v mesecu do razdelitve sredstev oziroma do 28. junija 2010 do 12. ure. Delodajalci svoje vloge oddate na območnih službah Zavoda.

Pomembne povezave:

Standardna klasifikacija poklicev – SKP

SKLEP o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009

Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev - SKIS

Seznam dejavnosti, ki sodijo v primarno proizvodnjo kmetijskih izdelkov (Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti)

 

Več informacij o razpisu: Predstavitev razpisa, Zloženka za delodajalce

 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!