Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih

Avtor — 28.07.2011
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih.

Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo z javnim razpisom sledi ciljem Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020, ki med ključne prioritete razvojne politike države postavlja krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij in naslednje cilje:

  • povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju; spodbujanje prehodov raziskovalcev iz javnega v poslovni sektor,
  • povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju; spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje zaposlovanja vrhunskih strokovnjakov v podjetjih in
  • povečanje števila interdisciplinarnih raziskovalno razvojnih skupin v poslovnem sektorju.

Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki
so:

  • A1: Zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR skupini,
  • A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji oz. iz javnih ali zasebnih raziskovalnih organizacij iz drugih držav za delo v novi RR skupini,
  • A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine za prenos novih znanj na specializiranih RR področjih in
  • A4: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 20.000.000 EUR, delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež sredstev slovenske udeležbe pa 15%.

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Več o razpisu na MVZT >>


Oznake: ,