Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj

Avtor — 17.09.2012
Predstavljamo vam javni razpis za mednarodne raziskovalno-razvojne projekte Eurostars. Namenjen je intenzivno raziskovalno in razvojno dejavnim podjetjem, ki v mednarodnih konzorcijih razvijajo izdelke in storitve z višjo dodano vrednostjo.
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj. (Vir slike: sxc.hu)

V nadaljevanju si lahko ogledate podrobnejše informacije v zvezi z javnim razpisom za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA.

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.

Pogoji:

Na projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars. Projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilni namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev).

V posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena država ali partner ne sme imeti vložka v projekt, ki je večji od 75% celotnih stroškov projekta.

Načrtovano trajanje projekta je lahko največ 3 leta. Vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče pa je predviden v 2 letih po zaključku projekta.

Višina razpisanih sredstev:

Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je predvidenih 500.000,00 EUR v letu 2012.

Višina sofinanciranja:

Upravičenec bo lahko prejel sredstva največ do višine 50.000,00 EUR na leto za projekt.

Roki za predložitev vlog:

Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do 20.9.2012 do 20.00 CET.

Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni potrjen s strani Visokih predstavnikov programa Eurostars) se mora posebej prijaviti na nacionalni razpis za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Rok za oddajo je najkasneje 14. dan od prejetja elektronskega obvestila s strani Sekretariata Eureka o izbiri.

Vir: mk-projekt.si

Oznake: , ,