Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij

Avtor Egon Ravbar — 05.07.2009
Komentiraj!
Okvirna višina nepovratnih sredstev je 149.000,00 EUR, vloge pa morate oddati do 3.8.2009, do 12ih.

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Sofinanciranja bodo deležne IKT izobraževalne konference, ki bodo obravnavale določeno problematiko s področja IKT in informacijske družbe in bodo nevtralne z vidika predstavljenih tehnologij, blagovnih znamk, produktov in storitev.


Cilj razpisa:

Podpreti dodatne izobraževalne aktivnost v okviru vsaj sedmih izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe z najmanj 75 udeleženci na posamezni izobraževalni konferenci.

 

Namen razpisa:

Namen Javnega razpisa je spodbuditi širjenje, uvajanje in uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT), znanj in veščin v podjetjih, javnih institucijah in družbi. Z razpisom želimo spodbuditi izvajanje izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Kot izobraževalna konferenc se šteje enodnevni ali večdnevni dogodek namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na širjenje in uvajanje IKT in informacijske družbe.

 

Pogoji za sodelovanje:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki), zbornice (registrirane po ZGZ in ObrZ), javni ali zasebni zavodi ter društva s področja IKT in:

- so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnost in dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja,

- na dan prijave opravljajo svojo dejavnost eno leto.

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa je 149.000,00  EUR.

 

Rok:

Rok za oddajo vlog je 3.8.2009 do 12.00 ure.


Več:

www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=50&l=sl

Razpisna dokumentacija

 

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!