Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij

Avtor — 05.07.2009
Okvirna višina nepovratnih sredstev je 149.000,00 EUR, vloge pa morate oddati do 3.8.2009, do 12ih.
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave
in izvedbe izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe.
Sofinanciranja bodo deležne IKT izobraževalne konference, ki bodo obravnavale
določeno problematiko s področja IKT in informacijske družbe in bodo nevtralne
z vidika predstavljenih tehnologij, blagovnih znamk, produktov in storitev.


Cilj razpisa:

Podpreti dodatne izobraževalne aktivnost v okviru vsaj sedmih izobraževalnih
konferenc s področja IKT in informacijske družbe z najmanj 75 udeleženci na
posamezni izobraževalni konferenci.

 

Namen razpisa:

Namen Javnega razpisa je spodbuditi širjenje, uvajanje in uporabo informacijsko
komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT), znanj in veščin v podjetjih,
javnih institucijah in družbi. Z
razpisom želimo spodbuditi izvajanje izobraževalnih aktivnosti v okviru
izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Kot
izobraževalna konferenc se šteje enodnevni ali večdnevni dogodek namenjen širši
javnosti, katerega vsebina se nanaša na širjenje in uvajanje IKT in
informacijske družbe.

 

Pogoji za sodelovanje:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo podjetja (gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki), zbornice (registrirane po ZGZ in ObrZ), javni ali
zasebni zavodi ter društva s področja IKT in:


so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnost in
dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja,


na dan prijave opravljajo svojo dejavnost eno leto.

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za
sofinanciranje predmeta javnega razpisa je 149.000,00  EUR.

 

Rok:

Rok za
oddajo vlog je 3.8.2009 do 12.00 ure.


Več:

www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=50&l=sl

Razpisna dokumentacija

 


Oznake: ,