Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Avtor — 22.06.2012
V nadaljevanju si preberite nekaj več o javnem razpisu, ki ga bo JAPTI objavil predvidoma 22. junija 2012 za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012.
Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. (Vir slike: sxc.hu)

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000,00 evrov.

Kdo je upravičen do sredstev razpisa?

Upravičeni prejemniki sredstev so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Kateri stroki so upravičeni do sofinanciranja?

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora, stroški upravljanja razstavnega prostora.

Vir: gazela.dnevnik.si


Oznake: , ,