Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011 (P2)

Avtor — 03.03.2011
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P2, ki je namenjen sofinanciranju zagona inovativnih in tržno usmerjenih projektov v mladih podjetjih. Pogoji in usmeritve razpisa se v letošnjem letu rahlo razlikujejo od predhodnih let, vendar ideja ostaja enaka.
Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011 (P2)

Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011 (P2) (Vir slike: sxc.hu).

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu 10/2011 (18.2.11) na strani 324 objavil razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011 (P2). Rok prijave na razpis je 25. marec 2011 (za sklop P2B in P2C pa 15. marec 2011).

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem – kaj sploh je inovativno podjetje?

Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji).

Ocenjevalna merila:

  • kvantitativna: inovativnost, sodelovanje z institucijami znanja, razvoj projekta v podjetju, tržna naravnanost in potencialni trgi, lastniki podjetja vlagatelja so/bodo zaposleni v podjetju;
  • kvalitativna: ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta, ekonomske upravičenosti glede na situacijo na trgu, ocena realnosti časovne izvedbe projekta v treh letih, ocena uspešnega zaključka projekta glede na vložena in razpoložljiva finančna sredstva, zunanja ocena subjekta inovativnega okolja …

Pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, in delujejo v subjektih inovativnega okolja.

Ostali pogoji:

  • Podjetja morajo biti registrirana do vključno 18.2.2011 in hkrati ne smejo biti registrirana več kot 18 mesecev od dneva vložitve vloge.
  • Razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij in podjetij.
  • Podjetje bo moralo do 31.07.2011 imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Sredstva razpisa

Skupna sredstva za vse sklope znašajo 4.100.000 evrov.

Pomoč pri prijavi na razpis

Za več informacij o razpisu in pomoč pri prijavi pišite na elektronski naslov andrej.kure@vinibis.si.

Vir: Vinibis d.o.o., Andrej Kure


Oznake: , , ,