Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih

Avtor — 23.08.2008
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa, in sicer podaljšanje roka za oddajo vlog. Novi rok za oddajo je 1.9.2008 do 12 ure.
Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih

MVZT

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne delavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij in samostojnih podjetnikov, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje ter so sestavni del zaključene investicije.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 1.000.000,00 EUR.

Več o razpisu: MVZT